Doświadczenie zawodowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 18:28, 25 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Doświadczenie zawodowe to wszelkie staże, praktyki, a także wcześniej wykonywane prace w określonym zawodzie.

Doświadczenie kształtuje się poprzez wykonywanie powtarzalnych procesów w pracy. Podnosi ono "produktywność jednostki". Doświadczenie to skutek uboczny przepracowanego okresu (M. Stonawski 2014, s. 51-52).

TL;DR

Doświadczenie zawodowe jest ważne dla młodych ludzi, którzy chcą pracować w swoim zawodzie. Zdobycie doświadczenia zawodowego ma wiele korzyści, takich jak rozwój osobisty i większe szanse na zatrudnienie. Zarówno młodzi, jak i już pracujący ludzie powinni ciągle rozwijać swoje kwalifikacje. Płace powinny być adekwatne do kompetencji i doświadczenia pracowników.

Doświadczenie zawodowe, a młodzież ucząca się

Obecnie, rynek pracy w Polsce, jak i w całej Europie jest coraz bardziej wymagający. Młodzi ludzie już na etapie swojej nauki muszą myśleć co chcą robić w przyszłości i przygotowywać się do tego jak najlepiej, tzn. zbierać doświadczenie zawodowe, poprzez aktywne włączanie się w różne projekty, praktyki, staże czy szkolenia. Jest to niezbędne jeśli faktycznie chcą w przyszłości pracować w swoim zawodzie. Zatrudniający mają coraz to wyższe wymagania, ponieważ ich priorytetem jest rozwój (E. Turska 2014, s. 10).

Ludzie młodzi, którzy skutecznie łączyli naukę ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego są jednymi z najbardziej cennych kandydatów do pracy dla pracodawców w procesie rekrutacji pracowników. Pokazują oni, że są ambitni i dobrze zorganizowani, co zwykle robi wrażenie na rekruterze i zwiększa szanse na zatrudnienie danego kandydata (E. Turska 2014, s. 55).

Dobrze rozwinięte firmy, zwłaszcza podczas panującego bezrobocia, dzięki swojej silnej pozycji na rynku, wymagają od przyszłych pracowników m.in. "konkretnych umiejętności związanych z danym zawodem" oraz "kompetencji zawodowych, a więc kwalifikacji i dodatkowo doświadczenia zawodowego udokumentowanego świadectwem potwierdzającym odpowiednie uprawnienia". Dla młodych ludzi sprostanie tym wymaganiom zwykle jest trudne, ponieważ szkoły i uczelnie przygotowują uczniów i studentów do zawodu głównie na poziomie "odpowiadającym kwalifikacjom ponadzawodowym" (takim, które są niezbędne w każdej pracy i nie kwalifikują "do wykonywania żadnego konkretnego zawodu"; są to podstawowe wzorce zachowań) "i ogólnozawodowym"(takim, które charakteryzują określoną "grupę zawodów"). "Kwalifikacje podstawowe dla zawodu" (takie, które odnoszą się do "konkretnego zawodu" i wiążą się z umiejętnością wykonywania konkretnych prac) i "kwalifikacje specjalistyczne"(towarzyszą im zawodowe umiejętności, które są dodatkowe; kwalifikacje te "należy utożsamiać ze specjalizacjami zawodowymi lub specjalnymi zakresami pracy") to kwalifikacje, których nabycie w szkołach i na uczelniach to raczej rzadkość (S. M. Kwiatkowski 2006, s. 2).

Korzyści ze zdobywania doświadczenia zawodowego======Korzyści ze zdobywania doświadczenia zawodowego==

 1. Poprzez praktyczne doświadczenia, wiedza zdobywana w teorii wydaję się być bardziej ciekawa i interesująca, dlatego w tym przypadku jakość kształcenia jest wyższa,
 2. Następuje rozwój cech osobowych takich jak odpowiedzialność, punktualność, komunikatywność, czy praca w grupie,
 3. W praktycznych obowiązkach studenci i uczniowie uczą się postaw i zachowań, których wymagają pracodawcy,
 4. Kandydat, który posiada już doświadczenie zawodowe, aplikując na dane stanowisko posiada przewagę nad swoimi konkurentami (E. Turska 2014, s. 55-56).

Motywy podejmowania pracy i zdobywania doświadczenia zawodowego

Motywy podejmowania pracy i zdobywania doświadczenia zawodowego

 1. Konieczność zarabiania pieniędzy, poprzez brak wsparcia finansowego ze strony rodziny,
 2. Niskie wsparcie finansowe ze strony rodziny,
 3. Świadomość cenności "kapitału doświadczenia zawodowego" w kształtowaniu dalszej kariery,
 4. Chęć zawarcia znajomości w branży,
 5. Doszkalanie się i podnoszenie kwalifikacji (E. Turska 2014, s. 56, 166).

Doświadczenie zawodowe, a ludzie już pracujący

Ludzie, którzy posiadają już zatrudnienie, więc są aktywni gospodarczo, także muszą łączyć naukę ze swoim życiem zawodowym. Jednak w ich przypadku można mówić bardziej o doszkalaniu się i ciągłym podnoszeniu swoich kwalifikacji, niż o jako takim zdobywaniu doświadczenia (E. Turska 2014, s. 55).

W dzisiejszych czasach także starzy pracownicy posiadają czasami wysokie kwalifikacje, co było rzadkością przed kilunastoma laty. Dlatego ważnym dla państwa jest aby utrzymywali oni swoje stanowiska i jak najdłużej pozostawali aktywni zawodowo.

Doświadczenie zawodowe, a płace pracowników

Płace powinny być równoważne do odpowiedzialności pracownika i ważności wykonywanych zadań. Kompetencje pracownika stanowią "wartość pracy", którą można wycenić. O "poziomie posiadanych kompetencji" decydują "wiedza i doświadczenie" (W. Kozioł 2008, s. 334).

Zarówno osoby aktywne zawodowo, jak i bezrobotni mają podobne oczekiwania co do wysokości płac. Szczególnym motywem pragnienia wyższych zarobków jest poziom wykształcenia. Jednak doświadczenie zawodowe i długość przepracowanych lat jest także ważnym czynnikiem. Na początku swojej kariery, ludzie mają niższe oczekiwania płacowe, niż po przepracowanych kilku lub kilkunastu latach, kiedy to mają już duże doświadczenie i wiedzę praktyczną. Jednak później, gdy człowiek zaczyna się starzeć, jego oczekiwania ponownie maleją. Spowodowane jest to coraz większym ograniczaniem się możliwości, na które wpływa wiek jednostki (P. Kubiak 2011, s. 191-192).


Doświadczenie zawodoweartykuły polecane
Certyfikat kompetencji zawodowychHeadhunterBaby BoomerKarieraRyzyko kadroweSzkolenie personeluACCAZaangażowanie pracownikówKompetencje miękkie

Bibliografia

 • Antoszak P. (2017), Poziom i przyczyny zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 4
 • Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (red.) (2011), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 • Kozioł W. (2008), Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 12
 • Kubiak P. (2011), Oczekiwania płacowe bezrobotnych i ich determinanty - analiza empiryczna, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 248
 • Kwiatkowski S. (2006), Standardy kwalifikacji zawodowych - oczekiwania pracodawców wobec ludzi młodych, Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka, nr 3
 • Stonawski M. (2014), Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków
 • Turska E. (2014), Kapitał kariery ludzi młodych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice


Autor: Izabela Ptaszek