Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Z Encyklopedia Zarządzania
Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
Polecane artykuły


Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Zostaje ustanowione na podstawie umowy pomiędzy spółdzielnią w budynku będącym jej własnością lub współwłasnością a członkiem spółdzielni. W przeciwieństwie do lokatorskiego prawa własnościowe prawo do lokalu:

  • jest zbywalne (wymagana forma notarialna)
  • jest dziedziczne
  • podlega egzekucji
  • może być przedmiotem hipoteki (pod warunkiem posiadania księgi wieczystej prowadzonej przez spółdzielnie)

Lokal na którym na którym ustanowione jest własnościowe prawo można oddawać w najem lub bezpłatne użytkowanie osobom trzecim bez zgody spółdzielni. W przypadku likfidacji spółdzielni własnościowe prawo do lokalu z mocy prawa przechodzi w odrębną własność

Ustanowienie własnościowego prawa do lokalu

Do 2007 członkowie spółdzielni mieszkaniowych mogli uzyskać własnościowe prawo do lokalu:

  • poprzez zawarcie umowy na budowę nowego lokalu ze spółdzielnią mieszkaniową w której spółdzielcza zobowiązuje się do wniesienia wkładu budowlanego oraz ponoszenia opłat zawartych statucie
  • z przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu poprzez podpisanie umowy ze spółdzielnią mieszkaniową w której spółdzielcza zobowiązuje się do spłaty cześci zobowiązań przypadających na dany lokal związanych z budową, kredytami, pożyczkami, eksploatacją oraz wpłaty dodatkowo różnicy między wartością rynkową a wartością wniesionego wcześniej wkładu mieszkaniowego.

Liczba własnościowych praw do lokalu

Zasoby mieszkaniowe ogółu spółdzielni w 2007 wynosiły 3148037

Ilość własnościowych praw do lokalu stanowiła 2464336 co daje 78% ogółu zasobu spółdzielni

Bibliografia

  • Piotr Wancke Nieruchomości Leksykon pojęć i definicji wd. Wolters Kulwer Polska Sp.Z.O.O. 2007 s. 304, 311-316
  • Elżbieta Mączyńska, Mieczysław Prystupa, Kazimierz Rygiel, "Ile jest warta nieruchomość" wd.Poltext 2004 s. 80-81
  • Gospodarka Mieszkaniowa GUS 2007 tab 4(19)

Autor: Konrad Mleczko

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.