Stop loss

Z Encyklopedia Zarządzania

Stop loss to zlecenie zamknięcia transakcji kupna/sprzedaży akcji lub innych instrumentów finansowych, gdy ich kurs rynkowy spadnie poniżej lub wzrośnie powyżej pewnego ustalonego poziomu. Ma na celu ograniczenie strat inwestora.

TL;DR

Zlecenie stop loss to narzędzie używane przez inwestorów, które automatycznie zamyka transakcję, gdy wartość akcji spada poniżej lub wzrasta powyżej określonego poziomu. Ma na celu ograniczenie straty i eliminację emocjonalnych impulsów inwestora. Istnieją dwa rodzaje zleceń stop loss: stały i kroczący. Wartość stop lossa powinna być odpowiednio dobrana do warunków rynkowych. W przypadku rynku walutowego, większość brokerów gwarantuje realizację zlecenia stop loss po ustalonym kursie, ale nie zawsze jest to możliwe w przypadku publikacji ważnych raportów ekonomicznych.

Przyczyny stosowania zlecenia stop loss

Zlecenia stop loss stosowane są na wskutek analizy ryzyka podczas zawierania transakcji na rynku. Wśród inwestorów panuje przekonanie, że w pierwszej kolejności powinno się analizować ryzyko, a dopiero następnie szanse na zysk. Kwestia związane z możliwością poniesienia strat powinna absorbować więcej uwagi, ponieważ w psychologii inwestowania ponoszenie strat odgrywa bardzo istotną rolę i często warunkuje sukces w dłuższej perspektywie czasowej. Określenie poziomu zlecenia stop loss pozwala również dokładnie wyliczyć wielkość pozycji i kwotę, jaką jesteśmy w stanie zaryzykować w pojedynczej transakcji. Ustalenie poziomów zleceń typu stop loss to wg Marka Galanta jeden z trzech kluczowych etapów tworzenia planu gry - czyli strategii (B. Dolan, M. Galant 2015)

Zalety korzystania ze zlecenia stop loss

Główną korzyścią płynąca dla inwestora ze stosowania zlecenia stop loss jest fakt ograniczenia wpływu silnych bodźców emocjonalnych na proces decyzyjny prowadzenia otwartej pozycji. Kiedy transakcja jest otwarta, pod wpływem emocji związanych z możliwością poniesienia strat oraz chciwością, początkujący inwestorzy mają bardzo duży problem z konsekwentną realizacją przyjętej strategii. Dzięki zleceniu stop loss, inwestor w momencie zawierania transakcji zleca automatyczne wyjście z rynku, dzięki czemu nie musi na bieżąco śledzić wykresu zmiany cen. Pozwala to zaoszczędzić bardzo dużo czasu, a także redukuje "hazardowe" impulsy sprzeczne z wcześniej przyjętą strategią.

Rodzaje zleceń stop loss

Platformy brokerskie zazwyczaj dają możliwość korzystania z dwóch rodzajów zleceń typu stop loss:

  • stop loss stały (w pipsach),
  • stop loss kroczący.

Stop loss stały jest prostym zleceniem, które ma za zadanie zamknąć pozycję na określonej wcześniej stracie. Dla każdej transakcji, inwestor ustala określoną liczbę tzw. pipsów (czyli ilości najmniejszej wartości, o którą może zmienić się cena waloru). Oznacza to, że jeżeli stop loss stały został zdefiniowany na poziomie 20 pipsów poniżej aktualnej ceny danego instrumentu finansowego (dla zlecenia buy) i jeżeli jego cena spadnie o 20 najmniejszych wartości, np. dla pary finansowej EUR/USD będzie to zmiana o 2/10000 wartości, to zlecenie zostaje automatycznie zamknięte. Bardzo często wraz ze zleceniem stop loss stałego w pipsach ustawiane jest zlecenie take profit - czyli przeciwne do stop lossa. Ma ono za zadanie również zamknięcie pozycji, ale po osiągnięciu zakładanego wcześniej (również w pipsach) poziomu zysku.

Stop loss kroczący,(podążający za ceną) jest rodzajem zlecenia, które ma za zadanie zmniejszać straty inwestora, a jednocześnie nie ograniczać zysków. Ogólna zasada działania stop lossu kroczącego zakłada, że zlecenie stop loss przesuwa się wraz z kierowaniem się poziomu ceny w pożądanym kierunku, podążając za ceną z określonym wcześniej odstępem. Inwestor stosujący stop loss kroczący dąży do tego, aby w pewnym momencie zlecenie to zostało przesunięte na tyle, żeby stało się zleceniem zamykającym transakcję z zyskiem. Z czasem, gdy cena osiągnie poziom silnego oporu lub wsparcia i zacznie się cofać, stop loss staje w miejscu i w przypadku dalszych ruchów cenowych w kierunku przeciwnym do pożądanego, zamknie automatycznie zakończy pozycję z zyskiem (M. Korsak, I. Piekunko-Mantiuk 2014).

Teoretyczne zasady ustawiania zlecenia stop loss

1. Stop loss powinien być ustawiany na tyle nisko, aby cena miała przestrzeń do zrobienia korekty.

2. Ustawienie stop lossa powinno zależeć od warunków na rynku oraz sygnału transakcyjnego, a nie od tego, jak duży zysk chce uzyskać inwestor.

3. Stop loss powinien być ustawiany na na nabliższym możliwym poziomie cenowym, który musi osiągnąć cena, aby zależności rynkowe pokazały inwestorowi, że nie miał racji otwierając transakcję i źle przewidział ruch cenowy.

4. Stop loss najczęściej ustawia się tuż pod poziomem wsparcia/oporu. W zależności od aktualnych warunków rynkowych, granica ustawiania stop lossa wynosi od 1 do 10 pipsów pod/nad formacją zwiastującą korektę.

Funkcjonowanie zleceń stop loss na rynku walutowym

Zdecydowana większość internetowych brokerów oferujących możliwość handlowania na rynkach walutowych, indeksach giełdowych i surowcach daje inwestorowi gwarancję, że zlecenia ograniczające straty (stop loss) zostaną zrealizowane po ustalonym przez niego kursie. Zapewnienie takie wynika z rozstawu widełek kursowych na danej platformie, czyli marży brokera - spreadu. Spread stanowi dla brokera niezbędny do bezzwłocznego zamknięcia pozycji bezpieczny margines. Świadomość istnienia marży jest niezbędna przy obliczaniu ryzyka - jej pominięcie może skutkować zbyt wczesnym zamknięciem pozycji. Niekiedy przed zdefiniowaniem zlecenia, warto uwzględnić rozmiar marginesu (spreadu) przy ustalaniu poziomu, przy którym zostanie aktywowane zlecenie stop los.

Warto pamiętać, że nie wszyscy brokerzy gwarantują poprawne działanie zleceń stop loss w czasie publikacji ważnych raportów ekonomicznych. Zlecenie stop loss jest w takich przypadkach realizowane po najbliższej możliwej cenie.


Stop lossartykuły polecane
TraderArkusz zleceńTeoria portfelaIndeks giełdowyOpcje binarneMACDAnaliza technicznaAnaliza trenduStrategia cenowa

Bibliografia


Autor: Michał Majdak