Outsourcing marketingu

Z Encyklopedia Zarządzania
Outsourcing marketingu
Polecane artykuły


Outsourcing marketingu jest to proces zlecenia działań marketingowych zewnętrznej firmie. Outsourcing jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin. Początkowo odnosił się jedynie do działań firmy, które nie zaliczały się do podstawowych, na przykład remonty, utrzymanie czystości w biurach. Jednakże dzisiaj obowiązuje zasada, że firma powinna zlecać na zewnątrz wszystko to, co ktoś inny może zrobić taniej i lepiej.

Zwrócił już na to uwagę Henry Ford: "Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my" Henry Ford, 1923.

Charakterystyka działań

Większość prac z zakresu reklamy oraz badania rynkowe już jest wykonywana przez podmioty zewnętrzne. Firmy reklamowe zaczynają się specjalizować w określonych działaniach marketingowych, zajmują się m.in wprowadzaniem produktu na rynek, jego promocją, utrzymaniem zainteresowania, projektowaniem reklam a nawet kupowania czasu antenowego w radiu czy telewizji. Firmy zlecają usługę całkowitą, nie tylko jedną część. [1]

W dzisiejszym biznesie outsourcing rozpowszechnia się w bardzo szybkim tempie. Przedsiębiorstwa zlecają na zewnątrz zadania marketingowe, ponieważ ma to znaczenie strategiczne. Pozwala skupić się firmą nad ich głównymi celami, ich kluczowej działalności aby nie marnować środków i czasu na tematy poboczne. Działy marketingu są poddawane outsourcingowi, jednak nie w dużym stopniu. Działy marketingu są na tyle kluczowe aby nie dawać firmom zewnętrznym pełnego dostępu do naszych zasobów oraz wiedzy.

"Klasycznym przykładem zleceń zewnętrznym w badaniach przedsiębiorstwa jest organizowanie:

 1. działań promocyjnych (38,7% wskazań, w tym 14,3% to wskazania na zwiększenie zakresu outsourcingu),
 2. działań reklamowych (39,5% wskazań, w tym 16% to wskazanie zwiększenia zakresu),
 3. badań marketingowych (38,6% wskazań, w tym 16% za zwiększeniem zakresu)."[2]

Cel wdrażania outsourcingu w marketingu

Podstawowym powodem popularności outsourcingu marketingowego jest chęć skorzystania ze specjalistów dostępnych w przedsiębiorstwach zewnętrznych. Ponadto firmy marketingowe, wraz ze swoimi koneksjami w branży oraz stałymi zleceniami ma większą możliwość negocjacji cen, szerszy dostęp do reklamodawców oraz ma możliwość benchmarku z innymi podobnymi produktami którymi się zajmowała.[3]

Marketing realizowany we własnym przedsiębiorstwie ma też swoje zalety. Pozwala pracownikom myśleć z perspektywy przedsiębiorstwa w którym pracują, wiedzą czego ono oczekuje, oraz nie dopuszcza do wypływu informacji poza firmę.[4] Niższe koszty oraz lepsze wyniki oferowane przez zleceniodawców wynikają z działalności na większą skalę oraz specjalizacji w danej dziedzinie. Przykładem może być firma Nike która zleca wytwarzanie obuwia firmom azjatyckim.

Zadania w outsourcingu marketingowym

Współcześnie outsourcing marketingu jest bardzo popularny. Firmy zlecają takie zadania jak:

 • opracowanie nowych produktów,
 • działania handlowe, badania rynku,
 • wyszukiwanie powierzchni reklamowych
 • wykonywanie nośników reklam, itp.

Powody wdrażania outsourcingu w marketingu

Jednym z powodów jest to, że zatrudnianie w firmie fachowców z każdej dziedziny marketingu może być dla firmy finansowo niewykonalne. Z drugiej strony oczekiwanie, że dotychczas zatrudniona kadra będzie specjalistą w każdym obszarze jest mało realne.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia jeżeli firma ma ograniczone zasoby marketingowe, pod względem dostępnych ludzi, wiedzy i materiałów.

Świeże spojrzenie z zewnątrz może pomóc firmom w przezwyciężaniu chwilowych przeszkód.

Czasem więc najszybszym i najefektywniejszym sposobem realizacji projektu jest przekazanie go na zewnątrz, gdzie grupa osób, ekspertów w swojej dziedzinie w stu procentach skoncentruje się na jego realizacji.

Firma outsourcingowa umożliwia elastyczne korzystanie z wiedzy i umiejętności ekspertów z dziedziny marketingu dokładnie wtedy i w tych obszarach, w których są oni niezbędni.

Oferta firm outsourcingowych

Powstaje coraz więcej firm nastawionych na działalność outsourcingową. Wiele z nich zajmuje się stałą obsługą marketingu internetowego. Do podstawowych działań należą:

 • tworzenie stron internetowych i umieszczanie ich na najwyższych pozycjach w wyszukiwarkach internetowych,
 • stały serwis doradczy dotyczący wszystkich aspektów działalności firmy w internecie,
 • realizacja internetowych akcji marketingowych w ustalonym zakresie,
 • opieka techniczna nad serwerem www oraz serwerem pocztowym,
 • modyfikacja i aktualizacja treści i grafiki stron serwisu w uzgodnionym zakresie,
 • stałe monitorowanie zachowań stron konkurencyjnych.

Bibliografia

Przypisy

 1. Kłos M.(2017), Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa s.170
 2. Kłos M.(2017), Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa s.169
 3. Kłos M.(2017), Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa s.170
 4. Kłos M.(2017), Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa s.171

Autor: Iwona Łyszczarczyk, Aleksandra Kocjan