Model Bettmana

Model Bettmana
Polecane artykuły

Model Bettmana to strukturalny model całościowy podejmowania decyzji zakupu przez konsumenta. Twórca modelu J. R. Bettman przedstawił proces decyzyjny jako przetwarzanie informacji, które przebiega według określonego programu świadomie kontrolowanego przez konsumenta.

Program ten rozumiany jest jako zdolność do rozwiązywania problemów, umiejętność podejmowania trafnych decyzji, odkrywanie faktów poprzez odpowiednie stawianie hipotez oraz gromadzenie wiedzy i doświadczeń.

Na proces podjęcia decyzji zakupu ma wpływ:

  • ograniczona zdolność świadomego przetworzenia informacji,
  • dostępność i ocena informacji,
  • sprawność funkcjonowania wewnętrznych procesów regulacyjnych,
  • wsteczne oddziaływania decyzji na procesy spożycia oraz gromadzenia doświadczeń i wiedzy.

Według modelu Bettmana proces wyboru zakupu nie przebiega w sposób prosty i sekwencyjny. Przebiegiem tego procesu sterują bowiem mechanizmy wewnętrzne. Regulacja następuje w taki sposób, aby proces dokonywania wyboru przebiegał zgodnie z wolą i racjonalnym myśleniem konsumenta.

Mechanim kontrolny polega na ciągłym stwierdzaniu i kontrolowaniu zgodności między faktycznym a pożądanym stanem rzeczy.

Natomiast jeśli w czasie procesu decyzyjnego nastąpi stwierdzenie niezgodności, mechanizm przerywania zatrzyma bieżącą aktywność konsumenta i wyzwoli inne procesy poznawania i motywowania.

ModelBettmana.png

Sieci decyzyjne Bettmana

Twórca modelu opracował także sieci decyzyjne przedstawiające rozpatrywanie różnych kwestii podczas procesu podejmowania wyboru konkretnego zakupu. Na poniższym rysunku zaprezentowany został przykład analizowania różnorodnych kwestii podczas zakupu pasty do zębów i wyboru jej odpowiedniej marki.

SiecidecyzyjneBettmana.png

Bibliografia

  • L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 225-227.
  • G. Światowy, Zachowania konsumentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 48-49.
  • J. R. Bettman, An Information Processing Theory of Consumer Choice, Addison-Wesley, Reading 1979, s. 17.

Autor: Paulina Krzak