Kraj kandydujący

Z Encyklopedia Zarządzania
Kraj kandydujący
Polecane artykuły


Kraje kandydujące - to kraje, które wystąpiły z wnioskiem o członkostwo w Unii Europejskiej i których wniosek został oficjalnie przyjęty. Obecnie trzy państwa mają status krajów kandydujących: są to Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Chorwacja i Turcja [1].

Kraj przystępujący do UE musi wykazać się stabilnym systemem rządów demokratycznych oraz instytucjami gwarantującymi praworządność i przestrzeganie praw człowieka. Kraj taki musi również posiadać w pełni funkcjonującą konkurencyjną gospodarkę rynkową oraz struktury administracyjne będące w stanie wprowadzać w życie przepisy Unii oraz założenia jej polityki. Konkretne warunki, na jakich przystępują do Unii poszczególne państwa, są ustalane w drodze negocjacji z Komisją Europejską [2].

Bibliografia

  1. Janusz Ruszkowski, Ewa Górnicz, Marek Żurek - Leksykon Integracji Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
  2. Timothy Babinbridge, Anthony Teasdale - Leksykon Unii Europejskiej, Wydawnictwo Platan, Kraków 1998

Autor: Piotr Jarosz