Kopia zapasowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Kopia zapasowa
Polecane artykuły


Kopia zapasowa (ang. backup) jest to podstawowa metoda zabezpieczenia informacji przez utratą, zniszczeniem, celowym lub przypadkowym usunięciem. Najczęściej związana jest z powszechnym wykorzystaniem technologii informatycznych w firmie. Zalecane jest tworzenie kopii zapasowej po każdej zmianie danych, konfiguracji, w celu jej zabezpieczenia przed utratą.

Kopie zapasowe chronią dane w przypadku awarii dysku lub fizycznego zniszczenia, umożliwia odtworzyć ostatnią wersję niedawno zmodyfikowanych danych. W przypadku odtwarzania kopi zapasowej istotną rolę odgrywa strategia zarządzania danymi jaką obierze przedsiębiorstwo, aby móc szybko i sprawnie odzyskać swoje dane, zwłaszcza że niektóre firmy nie mogą dopuścić do przerwy w archiwizacji plików, może się to wiązać z dużymi stratami finansowymi. Można utworzyć kopię zapasową danych (pojedynczych lub kilku plików), systemu, bądź struktur (partycji). Najlepiej utworzyć ją na zewnętrznym nośniku danych.[1] W ostatnim czasie dużą popularnością cieszy się również przechowywanie kopi w chmurze jest to tańszy i bardziej niezawodny sposób. Wybór nośnika jest bardzo istotny.[2]

Cele tworzenia kopii zapasowych:

 • zabezpieczenie na wypadek awarii urzadzeń
 • zachowanie ciągłości finansowej
 • utrzymanie przewagi konkurencyjnej
 • utrzymanie kluczowych informacji w firmie

Rodzaje kopii zapasowych:

 • Pełna-całkowita kopia plików z nośnika danych, zajmuje dużo miejsca i czasochłonna w utworzeniu
 • Przyrostowa-zapisuje dane, które zostały dodane lub zmodyfikowane od czasu wykonania ostatniej pełnej kopii zapasowej plików, zwiększa bezpieczeństwo danych, krótszy czas wykonania samej kopii jednak dużo więcej czasu zajmuje jej przywrócenie
 • Różnicowa- zapisuje dane, które zostały dodane lub zmodyfikowane od czasu wykonania ostatniej pełnej kopii zapasowej plików i umożliwia dostęp do wszystkich danych zapisanych do czasu jej odtworzenie, potrzebuje dużej ilości miejsca, szybka w utworzeniu
 • Manualna- wykonywana na żądanie administratora, on decyduje jakie treści, pliki mają zostać zarchiwizowane
 • Dzienna- archiwizowane są pliki z określonego dnia, szybka w wykonaniu


Zasady archiwizacji danych:

 • określenie obszaru archiwizacji (dokumenty, dyski, partycje)
 • odstępów czasowych (nie musi być regularna)
 • wybór nośnika danych

Kopię zapasową możemy utworzyć za pomocą programów, jak i systemów. Przy tworzeniu kopi zapasowych wykorzystuje się kompresje danych, aby zaoszczędzić miejsce na nośniku oraz szyfrowanie danych w celu ich zabezpieczenia. Jednym z programów do tworzenia kopii zapasowych jest min. Veeam Backup & Replication który może nam zaproponować sprawdzenie poprawności zapisu danych dzięki czemu wiemy jaka jest szansa na ich otworzenie w późniejszym terminie, funkcja ta nosi nazwę SureBackup.

Przypisy

 1. Józefiok A., (2012). Backup i zarządzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podręcznik, Wydawnictwo Helion, Gliwice s. 67
 2. Nelson S., (2012). Profesjonalne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie, Wydawnictwo Helion, Gliwice, s. 131

Bibliografia

Autor: Sylwia Tokarz