Komitet Bazylejski

Z Encyklopedia Zarządzania
Komitet Bazylejski
Polecane artykuły


Komitet Bazylejski Nadzoru Bankowego (zwany też Komitetem Cooka - od nazwiska pierwszego prezesa) zajmuje się opracowywaniem standardów nadzoru dotyczących międzynarodowego wymiaru działalności banków.

Geneza

Komitet Bazylejski powstał pod koniec 1974 roku, z inicjatywy prezesów banków centralnych Grupy Dziesięciu - G10 (Belgia, Francja, Kanada, RFN, Włochy, Japonia, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) oraz Szwajcarii i Luksemburgu. Było to następstwo poważnych zaburzeń na rynkach walutowych i bankowych - szczególnie bankructwa banków Bankhaus Herstatt i Franklin National Bank.

Działalność

Prace Komitetu organizuje stały sekretariat z siedzibą w Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei. Pierwsze obrady odbyły się w lutym 1974 roku, od tego momentu organizowane są regularnie - co 3 lub 4 miesiące.

Początkowo przedmiotem dyskusji była współpraca w zakresie zmniejszania luk w nadzorach krajów przynależących do Komitetu, z czasem rozszerzono zakres rozmów na poprawę jakości nadzoru bankowego na całym świecie, poprzez:

 • wymianę informacji,
 • zwiększanie efektywności technik międzynarodowego nadzoru,
 • ustanawianie minimalnych standardów nadzorczych na obszarach, gdzie jest to wskazane.

Umowy i porozumienia wprowadzone przez Komitet Bazylejski:

 • Konkordat Bazylejski z 1975 roku, w którym podkreślono konieczność wykorzystania podczas kontroli raportów skonsolidowanych banków.
 • Nowelizacja Konkordatu Bazylejskiego z 1983 roku, która likwidowała luki w przepisach dotyczących nadzoru filii i oddziałów zagranicznych.
 • I Umowa Kapitałowa z 1988 roku, zawierająca zestaw regulacji kapitałowych dla międzynarodowych banków.
 • Poprawka do umowy Bazylejskiej z 1996 roku, wprowadziła ona pojęcie ryzyka rynkowego i szczegółowe przepisy dotyczące pozycji pozabilansowych banków.
 • Nowa Umowa Kapitałowa z 2003 roku, która rozszerzała zakres regulacji. Ustalono, że obok adekwatności kapitałowej ważny jest również proces analizy nadzorczej i dyscyplina rynkowa.

Co dwa lata Komitet organizuje w Bazylei Międzynarodową Konferencję Nadzoru Bankowego - dzięki niej kontakty pomiędzy władzami nadzorczymi są jeszcze częstsze. Komitet Bazylejski utrzymuje również kontakt z następującymi stowarzyszeniami nadzoru bankowego: ze Stowarzyszeniem Nadzoru Bankowego Rajów Podatkowych, Stowarzyszeniem Amerykańskich Nadzorów Bankowych, stowarzyszeniem nadzorczym z Wysp Karaibskich, krajów arabskich, z Półwyspu Indyjskiego należących do SEANZA, z południowo-wschodniej Azji i Australii, ze Środkowo-Wschodniej Europy oraz środkowej Azji.

Patrz także:

Bibliografia

 • Shelagh Heffernan, Nowoczesna Bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007, s. 215-231
 • Basel Committee on Banking Supervision, History of the Basel Committee and its Membership, issued on July 2006, p. 1-3
 • Mariusz Koterwas, Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego i jego wpływ na kształt nadzoru bankowego na świecie, Bank i Kredyt nr 10, z października 2003 r., s. 56-66

Autor: Mariusz Krzysztofek