Kognitywna teoria przedsiębiorstwa

Z Encyklopedia Zarządzania
Kognitywna teoria przedsiębiorstwa
Polecane artykuły


Autorem kognitywnej teorii przedsiębiorstwa jest H.Simon. Według tej teorii przedsiębiorstwo jest organizacją tworzoną przez ludzkie decyzje, uwarunkowane zdolnościami poznawczymi oraz decyzyjnymi człowieka. Przedsiębiorstwo jako organizacja kreowana przez człowieka nie jest w pełni efektywne, gdyż nie może znaleźć optymalnego rozwiązania jak np. maksymalizować zysk. Przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność, gdy osiąga zadawalający cel, np. zadawalający zysk. Ludzie nie poszukują w działalności gospodarczej wyboru optymalnego, lecz poprzestają na wyborze satysfakcjonującym.

Kluczową rolę w przedsiębiorstwie odgrywają menadżerowie oraz przedsiębiorcy, a nie sami właściciele. Do najważniejszych zagadnień należą: wewnętrzna struktura organizacyjna, organizacja przedsiębiorstwa, a także relacje menedżerów różnych szczebli oraz menedżerów z pracownikami.

Zarządzanie przedsiębiorstwem głównie polega na komunikatywności, która jest ograniczona ludzkimi możliwościami kognitywności. Proces zarządzania powoduje także rozszerzenie zdolności kognitywnych ludzi. Tak więc rolą organizacji jest tworzenie najlepszych kanałów komunikatywności, rozszerzanie ich, a także rozszerzanie zdolności kognitywnych ludzi.

Główni przedstawiciele

 • Simon
 • Radner
 • Selznick
 • March
 • Allision
 • Duhaime
 • Schwenk
 • Earl

Przykłady przedsiębiorstw wykorzystujące powyższą teorię

 • Volvo
 • Samsung
 • Office Depot
 • Polska Telefonia Cyfrowa
 • Canon
 • Polska Telefonia Komórkowa

Bibliografia

Autor: Małgorzata Grzesiak