Indeks siły nabywczej

Z Encyklopedia Zarządzania
Indeks siły nabywczej
Polecane artykuły


Syntetycznym miernikiem względnego potencjału rynkowego pomiędzy regionami geograficznymi jest wskaźnik pojemności rynku (z ang. Buying Power Index)[1].
Indeks siły nabywczej (ISN), inaczej Wskaźnik siły nabywczej jest miernikiem obliczanym na podstawie danych pochodzących zazwyczaj ze źródeł wtórnych, publikowanych dla określonych rynków, głównie przez urzędy statystyczne. Rynkami dla których przeprowadzane są obliczenia Indeksu siły nabywczej są obszary geograficzne lub administracyjne. Podstawową zależnością wykorzystywaną do obliczenia Indeksu jest silna korelacja między sprzedażą danego produktu (obrotem) a określonym czynnikiem lub określonymi czynnikami dominującymi sprzedaż (tzw. symptomami)[2].

Wskaźniki Indeksu Siły Nabywczej stosowane w praktyce

 • jednoczynnikowe

gdzie:

- miara relatywnego potencjału rynkowego w regionie i,

- miara czynnika w regionie i,

- całkowita miara czynnika.

 • wieloczynnikowe

gdzie:

- miara potencjału rynkowego w obszarze i w stosunku do całkowitego obszaru działania przedsiębiorstwa,

- miara czynnika j w obszarze i,

- miara czynnika j w całkowitym obszarze rynkowym przedsiębiorstwa,

- waga przypisana czynnikowi j.

Najczęściej jako czynnik przyjmuje się ludność, sprzedaż detaliczną oraz dochody.

Czynnikom nadaje się wagi 0,2, 0,3, i 0,5.

Wykorzystanie

Indeks siły nabywczej wykorzystywany jest do obliczenia potencjału rynkowego i stopnia wykonania indeksu rynkowego przez sprzedaż przedsiębiorstwa na rynku[3].

Sposób obliczania Indeksu siły nabywczej

 1. Przyjęcie określonych cech charakteryzujących nabywców na danym rynku,
  • demograficznych (np. ludność w określonym przedziale wiekowym)
  • ekonomicznych (np. dochody gospodarstw domowych)
  • handlowych (np. sprzedaż określonych produktów)
 2. Wyznaczenie wskaźników procentowego udziału tych cech w skali rynku globalnego,
 3. Określenie wskaźników istotności (wagi) danej cechy (części w jedności),
 4. Obliczenie Indeksu siły nabywczej przez dodanie wskaźników procentowego udziału przyjętych cech skorygowanych wskaźnikami ich istotności.

Bibliografia

 • Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków,2001
 • Tull D.S., Hawkins D.I, Marketing Research. Measurement and Method, 4th ed., Macmillan Publ., New York-London,1987
 • Malhotra N.K., Marketing Research. An Applied Orientation, Prentice-Hall, London,1996

Przypisy

 1. D. Tull, D. Hawkins 1987, s. 88-90
 2. S. Mynarski 2001, s. 43
 3. N., Malhotra 1996, s. 144-145

Autor: Agnieszka Popek