Heterarchia

Heterarchia nowa odmiana struktury organizacyjnej, podkreślająca względną niezależność jednostek organizacyjnych i jednocześnie osłabiająca rolę ścisłych zależności hierarchicznych w organizacji. Organizacje heterarchiczne posiadają szereg podobieństw do organizacji projektowych i fraktalnych.

Błędne jest utożsamianie heterarchii z anarchią organizacyjną, mimo stosunkowo luźnych zależności hierarchicznych zespoły heterarchiczne są w stanie samodzielnie koordynować wzajemne współdziałanie i efektywnie osiągać postawione przed nimi cele.

Bibliografia

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła