Fundusz inwestycyjny otwarty

Z Encyklopedia Zarządzania
Fundusz inwestycyjny otwarty
Polecane artykuły

Fundusz inwestycyjny otwarty i specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwartyto fundusze które sprzedają i zakupują uczestnictwo na polecenie członka, jednakże dalsza odsprzedaż jednostek przez inne podmioty nie jest możliwa. Fundusze mają nieregularną liczbę członków jak i nieregularną ilość jednostek uczestnictwa posiadających takie same prawa majątkowe (B. Jawdosiuk 2010 s.15).

Fundusze otwarte zwiększają znaczenie i położenie małych inwestorów na rynku kapitałowym, dzięki temu ze te fundusze są istotą łączenia się funduszy tych inwestorów w większy zbiór. Członkowie funduszy otwartych biorą udział w dzieleniu się zdobytymi, zapracowanymi dochodami, lecz także z ponoszonych przez nich inwestycji w różnego rodzaju operacje może się wiązać wysokie ryzyko (S. Owsiak 2015 s.243).

Zasady funkcjonowania

Jak podaje S. Owsiak reguła z jaką działają fundusze otwarte jest względnie nie skomplikowana. Pieniądze są otrzymywane od udziałowców przez administrację czyli zarząd funduszu inwestycyjnego, oraz są inwestowane w akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe. Dla niedużych inwestorów instytucja funduszy otwartych posiada wiele plusów. Główną przyczyną z jakiej one wynikają jest to, że eksperci zaangażowani przez zarząd funduszu mają bogatą znajomość odnośnie rynku kapitałowego, przez co zapewniają oni pokaźny stopień zapewnienia, ze w sposób przynoszący korzyści zostaną ulokowane środki udziałowców. Inwestorzy którzy maja do dyspozycji te fundusze na własną rękę, nie mogli by nimi rozporządzać w zgodzie z wymaganiami aktualnych zasad rozsądnego inwestowania. Nie koniecznie musi tak być, potwierdzeniem tego może być sytuacja następująca w czasie złej koniunktury finansowej w czasie której dochodzi do zagięcia się liczby podmiotów partycypujących (S. Owsiak 2015 s.243).

Występują reguły na podstawie których działają fundusze otwarte (S. Owsiak 2015 s.243-244):

  • Przywilej zmianyktóry pozwala na przekształcenie przez członka funduszu otwartego swoich udziałów lub ich fragment na inne fundusze przynależące do identycznej grupy, z wyłączeniem opłaty prowizji. Takie działanie posiada zwykle ograniczoną liczbę zmian. Taka forma daje możliwość udziałowcowi na dowolne rozporządzanie środkami które posiada w związku z grupą funduszy (family funds)
  • Płynność oznacza zakup własnych akcji przez fundusz otwarty w jakimkolwiek momencie po cenie rynkowej, takie zachowanie pozwala współudziałowcom na zamianę posiadanych akcji na wartości pieniężne.
  • Duża kompetentność podmiotów zarządzających co zapewnia zabezpieczenie w prowadzeniu profesjonalnej polityki w obszarze tworzenia konstrukcji zestawu lokat które są w posiadaniu funduszu.
  • Dywersyfikację portfela zasobów majątkowych, która daje możliwość w istotnym zakresie zmniejszenie ryzyka które towarzyszy lokowaniu wartości pieniężnych członków funduszu w papiery wartościowe

Organy kierujące

Towarzystwo kierujące funduszem inwestycyjnym otwartym jest wyłącznym podmiotem działającym w tym funduszu. W przypadku specjalistycznego funduszu otwartego jeżeli statutu funduszu zakłada taką opcję, wraz z działaniem towarzystwa może funkcjonować rada inwestorów w której skład wchodzą uczestnicy, która będzie pełniła funkcję organu kontrolnego (B. Jawdosiuk 2010 s.15).

Zadania funduszu inwestycyjnego

Fundusz inwestycyjny otwarty, tak często jak jest to uzgodnione w statucie, nie mniej niż w każdym dniu sprzedaży lub zakupu jednostek uczestnictwa realizuje (K. Perez 2012 S. 181):

  • Kalkulacji zasobów majątkowych funduszu
  • Uzgodnienie wartości sprzedaży i zakupu jednostek uczestnictwa
  • Uzgodnienie stawki zasobów majątkowych netto funduszu na jednostkę uczestnictwa
  • Uzgodnienie stawki zasobów majątkowych netto funduszu

Bibliografia

Autor: Dominika Kochańska