Edward Kindlarski

Z Encyklopedia Zarządzania

Edward Kindlarski (1943-1996) ur. 14 października 1943r. w Nadolanach, Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Technologicznego, dr nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej - 1975, dr habilitowany - 1985, profesor nadzwyczajny - 1991, profesor nauk technicznych - 1993, staż w Institute of Technology w New Jersey i Uniwersytecie w Birmingham, były doradca ds. jakości dyrektora Warszawskich Zakładów Telewizyjnych 1977-1991, a następnie dyrektora generalnego Fabryki Samochodów Osobowych 1992-1996, były ekspert ds. jakości ONZ, zmarł 15 marca 1996r.

Działalność naukowa

Kierunki działalności naukowej i specjalności: zarządzanie jakością: TQM, problematyka jakości wyrobów, problematyka inżynierii jakości, metody i techniki organizatorskie, wykresy Ishikawy Badania: Problematyka jakości w najszerszym tego słowa znaczeniu, problemy inżynierii jakości w powiązaniu z organizacją i zarządzaniem, doskonalenie jakości w zakładach przemysłowych, metody podniesienia poziomu jakości powyżej niezbędnego poziomu standardowego, usprawnienie i wzbogacenie metodyki sporządzania wykresów Ishikawy.

Najważniejsze publikacje:

 • Planowanie dynamiki jakości wyrobu w okresie rozruchu produkcji, 1975
 • Organizacyjne problemy jakości wyrobów w przedsiębiorstwie, 1985
 • Jakość wyrobów, PWN 1988
 • Seria artykułów - Zarządzanie przez jakość [TQM]
 • Podstawy zarządzania przez jakość (TQM). 1994
 • Zarządzanie przez jakość w polskich przedsiębiorstwach (firmach): krajowe warunki stymulacji jakości, relacje pomiędzy TQM i systemem jakości wg ISO 9000, praktyczne aspekty wdrażania TQM, 1993
 • Zarządzanie przez jakość w Japonii i USA: efektywność jakości, nowa filozofia jakości, potrzeba jakości totalnej, 1993
 • Wykresy Ishikawy i Pareto: charakterystyka metod, przykłady praktycznych zastosowań do analizy problemów jakościowych, 1993

Najważniejsze wyróżnienia: Wyróżnienie I stopnia w III Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę dyplomową studentów uczelni technicznych - 1967, nagroda indywidualna III stopnia ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki - 1975, nagroda "Mistrz Techniki", nagroda indywidualna I stopnia ministra Edukacji Narodowej, Polska Nagroda Jakości - 1995 i inne.

Działalność pozanaukowa

 • Rektorska Komisja ds. Oceny Grantów Rektorskich
 • Rada Programowej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania w Politechnice Warszawskiej
 • Komisja Jakości SIMP i TNOiK
 • Komitet Jakości przy Krajowej Izbie Gospodarczej - 1994

Inne osiągnięcia:

 • ekspert w Zespole Międzyresortowym do oceny i prowadzenia rokowań z koreańskim koncernem Daewoo - 1995
 • uczestnik konferencji Europejskiej Organizacji Sterowania Jakością w: Austrii - 1989, Irlandii - 1990 oraz Belgii - 1992
 • promotor ponad 50ciu prac magisterskich i 6 doktorskich
 • kierownik programu "Wybrane zagadnienia jakości wyrobów w przedsiębiorstwach i zapleczu naukowo - badawczym przemysłu elektromaszynowego" w CPBP 02.02 (1986-1990)
 • ekspert International Trade Centre UNCTAD / GATT w Genewie - 1988
 • kierownik grantu KBN "Metodyka zapewniania jakości w przemyśle" (1992-1994)


Edward Kindlarskiartykuły polecane
Krystyna LisieckaRomuald KolmanZbigniew MartyniakMorris Llewelyn CookeAndrzej KozinaTadeusz WawakJerzy ŁańcuckiManagement Forum 2020Bronisław Oyrzanowski

Bibliografia

 • Zbichorski Z. (1996), Wspomnienie o profesorze Edwardzie Kindlarskim (1943-1996), Organizacja i Kierowanie, nr 4
 • Zbichorski Z. (1996), Wspomnienie o profesorze Edwardzie Kindlarskim (1943-1996), Organizacja i Kierowanie, nr 4


Autor: Karolina Klimek