Romuald Kolman

Z Encyklopedia Zarządzania

Kolman.jpg

Życiorys

Kolman Romuald Stanisław Antoni ur. 17 czerwca 1922 r. we Lwowie, Absolwent Politechniki Wrocławskiej - 1951, dr nauk techn. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 1959, dr hab. WAT, Warszawa 1962, prof. nadzw. 1971, prof. zw. 1985.

Politechnika Wrocławska: mł. asystent, asystent 1949-51, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie: st. asystent, adiunkt 1951-60, doc. 1960-64, kier. Zakładu Obróbki Skrawaniem 1960-64, Politechnika War­szawska, st. asystent 1952-53, prof. nadzw., kier. Zakładu 1971-79, kier. Zakładu Inżynierii Jakości i Metrologii 1979-85, prof. zw., kier. Zakładu 1985-

Działalność naukowa

Specjalność: Technologia maszyn, inżynieria jakości.

Badania: Dotyczące zagadnień dokładności wytwarzania oraz szeroko pojętej jakości, oryginalna koncepcja kwantyfikacji po­ziomu jakości, ponad 40 analitycznych metod inżynierii jakości, koncepcja i elementy teorii przemian jakościo­wych.

Liczba patentów: 4

Całkowita liczba publikacji: 354

Najważniejsze publikacje:

 • ponad 350 pozycji, w tym 28 książek, 171 prac oryginalnych w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim z dziedziny projektowania, technologii i eksploatacji maszyn, m. in.: Wartościowanie jakości jako czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy,
 • Ilościowe określanie jakości 1973, skrypt Sterowanie jakością wytwarzania 1977,
 • Materiały 24 konferencji Europej­skich Organizacji Sterowania Jakością (EOQC), War­szawa 1980, Przemiany jakościowe rzeczywistości ?Problemy Jakości" 1983,
 • Problematyka wartościowa­nia jakości pracy ?Materiały konferencji w Rostocku" 1984,
 • Metoda szybkiego wyznaczania jakości towarów ?Materiały konferencji Uniwersytetu w Bari (Włochy)"
 • Metodyka racjonalnego doboru procesów wytwa­rzania ?International Journal of Production Research" 1988,
 • Inżynieria jakości 1992, Jakość usług. Poradnik (współautor) ?Ośrodek Postępu Organizacji, Byd­goszcz" 1996,
 • Nowoczesny system jakości. Poradnik dla przedsiębiorcy (współautor), tamże 1997.

Nagrody i odznaczenia:

 • Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (II st.) 1974, 1979, laureat Polskiej Honorowej Nagrody Jakości 1998, Rektora Politechniki Gdańskiej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1974, Medal Komisji Edukacji Narodowej 1997, Medal im. K. Adamieckiego 1995, Odznaka Honorowa ?Za zasługi dla Gdańska? 1980.

Przynależność do organizacji naukowych:

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - wiceprzewodniczący, Gdańsk 1962, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ? członek od 1977, członek PTTK 1960 - udzielanie się w sekcji fotograficznej, wywiady dla prasy, radia, telewizji na tematy społeczno - gospodarcze, znaczenia jakości.

Inne osiągnięcia:

 • Ponad 40 analitycznych metod wartościowania jakości.


Romuald Kolmanartykuły polecane
Krystyna LisieckaEdward KindlarskiBronisław OyrzanowskiJerzy ŁańcuckiTadeusz WawakAndrzej KozinaZbigniew MartyniakBronisław Biegeleisen-ŻelazowskiEdwin Hauswald

Bibliografia

 • Cynkier B. (2001), Kto jest kim w Polsce, Polska Agencja Informacyjna, Warszawa
 • Kapuścik J. (1999), Współcześni Uczeni Polscy - słownik biograficzny, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa
 • Pikoń K., Sokołowska A. (1999), Złota Księga Nauki Polskiej, Helion, Gliwice


Autor: Anna Gajdarska