Jerzy Łańcucki

Z Encyklopedia Zarządzania
Jerzy Łańcucki
Polecane artykuły


Prof. dr hab. Jerzy Łańcucki jest pracownikiem naukowym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie pełni wiele ważnych funkcji. Jest on kierownikiem i zarazem pomysłodawcą Katedry Ekonomiki Jakości, na Wydziale Towaroznawstwa jest m.in. członkiem Rady Wydziału, Komisji do spraw Badań Naukowych, a także członkiem Wydziałowej Komisji do spraw Studiów Doktoranckich. Prof. Łańcucki był promotorem przewodów doktorskich w 1997, 2000, 2005 i 2006 roku. Jest również pracownikiem Katedry Doradztwa w Agrobiznesie na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Zainteresowania naukowe:

 • Zainteresowania prof. Łańcuckiego koncentrują się na problematyce z dziedzin organizacji i zarządzania oraz ekonomii.
 • Jego prace naukowe dotyczą zagadnień związanych z ekonomiką i organizacją ubezpieczeń gospodarczych, zarządzaniem jakością, ekonomiką jakości i finansami. Głównymi obszarami, na których się skupia są metody, kryteria oraz narzędzia oceny jakości usług, a także analiza kosztów jakości w przedsiębiorstwie.
 • Wyżej przedstawiona tematyka jest przedmiotem licznych wykładów prowadzonych dla studentów i doktorantów oraz szkoleń dla pracowników wielu towarzystw ubezpieczeniowych.

Wybrane publikacje naukowe:

 • Redaktor i współautor "Podstaw kompleksowego zarządzania jakością TQM", wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Zeszyt Naukowy AE w Poznaniu - "Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce", Poznań 2005.
 • "Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki" pod redakcją S. Doroszewicz i A. Zbierzchowskiej, Warszawa 2005 - autor publikacji: "Wpływ outsourcingu na jakość wyrobów i usług".
 • Redaktor i współautor "Efektywności systemów zarządzania", Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2004.
 • Autor "Zarządzania jakością w Policji Wielkopolskiej" - teoria i praktyka, Kantor Wydawniczy "Zakamycze", Kraków 2003.
 • "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie" pod redakcją T. Wawaka, Kraków 2003 - autor publikacji "Determinanty jakości usług".
 • Liczne publikacje w czasopiśmie "Prawo Asekuracyjne"

Bibliografia

 • Złota Księga Nauki Polskiej, red. A. Sokołowska i K. Pikoń, HELION Gliwice 1999,
 • Współcześni Uczeni Polscy - słownik biograficzny, red. J. Kapuścik, OPI Warszawa 1999,
 • Witryna internetowa http://www.ue.poznan.pl
 • Łańcucki, J. (2014). Wpływ nowych regulacji unijnych na funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego. Prawo Asekuracyjne, 3, 7-20.