Cykl Juglara

Z Encyklopedia Zarządzania
Cykl Juglara
Polecane artykuły


Clement Juglar - francuski ekonomista i statystyk, urodzony 15 października 1819 roku w Paryżu, zmarł 28 lutego 1905 w Paryżu. Jeden z pierwszych naukowców, który zapoczątkował badania nad cyklicznością rozwoju gospodarki, poprzez stworzenie ekonomicznego modelu cyklu koniunkturalnego, dając mu tym samym naukowe wytłumaczenie; zaobserwował bowiem, że cykle trwają od 7 do 11 lat, najczęściej jednak nieco ponad 8 lat.

Cykl koniunkturalny został nazwany na cześć francuskiego ekonomisty cyklem Juglara, zamiennie, spotykane jest również określenie cyklu biznesu.

Clement Juglar nazywany jest ojcem teorii wahań koniunkturalnych.

Główne założenia

Cykl Juglara koncentrował się przede wszystkim na przyczynach pieniężno - kredytowych, zaś kolejni badacze rozszerzyli analizę, głównie w kierunku badania wpływu inwestycji i innowacji na poziom aktywności gospodarczej.

Według opinii Juglara podstawową przyczyną zmian w gospodarce było ograniczenie ekspansji kredytowej banków w okresie rozkwitu, co negatywnie wpływało na utrzymanie tendencji wzrostu popytu. W połowie XIX wieku zjawisko cykliczności gospodarki było zauważalne i brane pod uwagę w prowadzeniu działalności gospodarczej, jednak nazywano je cyklami handlowymi od zmian w poziomie zapasów hurtowych.

Fazy cyklu

W fazie ekspansji cyklu Juglara popyt znacząco przewyższa podaż, obserwowany jest znaczny wzrost cen, rosnący poziom zatrudnienia, wzrost produkcji, oraz wzrost zysków przedsiębiorstw. Po przejściu fazy ekspansji ma miejsce gwałtowny kryzys, który jest "pomostem" między fazą ekspansji, a kolejną fazą cyklu koniunkturalnego - depresją.

Depresja obrazuje wszelkie utrudnienia, jakie napotyka gospodarka, mianowicie trudności ze zbywalnością zapasów towarów, tym razem zdecydowaną nadwyżką podaży nad popytem, wzrostem bezrobocia, załamanie się poziomu cen i produkcji, spadkiem zysków, a w niektórych przypadkach nawet bankructwem przedsiębiorstw. Faza depresji kończy się stabilizacją produkcji na niskim poziomie, po czym następuje kolejna faza cyklu koniunkturalnego - początek ożywienia.

Tak obrazujący się cykl Juglara występował od połowy XIX wieku do II wojny światowej. W latach 60-tych XX wieku panowały niejednokrotnie opinie, że w krajach uprzemysłowionych nie występuje zjawisko kryzysu gospodarczego, spowodowane to było silnym wzrostem gospodarczym, fazy spowolnienia, uznawane były jedynie jako okres odpoczynku przed ogólną tendencją wzrostową.

Bibliografia

  • S.Marciniak, Makro- i mikroekonomia Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005,
  • J. Bremond, J.F. Couet, M.M. Salort, Kompendium wiedzy o ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 88
  • J. Sloman, Podstawy ekonomii, Powszechne Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 296-298

Autor: Katarzyna Ziętal