Charles Bedaux

Z Encyklopedia Zarządzania
Charles Bedaux
Polecane artykuły


Charles Bedaux (1886-1944) urodził się w Paryżu. Po ukończeniu studiów wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W historii zarządzania jest on zaliczany do nurtu Industrial Engineering.

Bedaux stworzył (i opublikował w 1916) pierwsze metody analityczne normowania, wartościowania i wynagradzania pracy robotników przemysłowych, znane pod nazwą: system Bedaux. W jego ramach zdefiniował jednostkę 1 Bedaux, jako ilość pracy robotnika w ciągu 1 minuty, wraz z przewidzianym odpoczynkiem. Zakładał, że wynagrodzenie powinno zależeć wyłącznie od rodzaju pracy a ocenę pozostawiał kierownictwu przedsiębiorstwa. Specjalistom zaś przydzielił jedynie funkcje doradcze. W późniejszym czasie dołożył do systemu dwa kryteria oceny pracy: właściwości duchowe i moralne. Starał się także, aby system stał się uniwersalny i objął także pracowników biurowych i kierownictwo. Założenia systemu Bedaux zostały udoskonalone przez Towarzystwo Jego imienia.

W Nowym Jorku założył Bedaux Corporation, przedsiębiorstwo doradcze we wdrażaniu jego systemu w Ameryce i za granicą. Pierwsze wdrożenia objęły przemysł włókienniczy i gumowy. System zastosowały takie firmy, jak: General Motors, Du Pont, ITT, Standard Oil, Kodak. Następnie utworzone zostały filie: w Hanowerze - reorganizacja zakładów przemysłu gumowego Continental A. G. oraz w Niemczech. Bedaux stworzył międzynarodową sieć doradztwa w zakresie naukowej organizacji, którą kierował na odległość.

Charles Bedaux wierzył, że jego metody będą pomocne całemu światu. Wiedział jak budować dobre relacje. Dzięki temu zdobył sławę i zbił fortunę. W czasie II Wojny miał biura w 22 krajach i zatrudniał 400 konsultantów. W tym czasie współpracował z niemieckimi faszystami i z kolaborującym rządem francuskim. Przez to Bedaux został oskarżony o zdradę stanu i schwytany przez wojska amerykańskie, gdy wyjechał do Afryki w celu realizacji własnego planu nawodnienia Sahary polegającego na poprowadzeniu wodociągu od Algierii do Nigerii.

Bibliografia

  • Z. Martyniak, Metody organizowania procesów pracy, PWE Warszawa 1996,
  • Z. Martyniak, Historia myśli organizatorskiej, AE Kraków 2002, s. 71, 72,
  • Z. Martyniak, Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE Warszawa 1993, str. 68, 69,
  • www.bedaux.com,

Autor: Justyna Grabowska