Charles Bedaux

Z Encyklopedia Zarządzania

Charles Bedaux (1886-1944) urodził się w Paryżu. Po ukończeniu studiów wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W historii zarządzania jest on zaliczany do nurtu Industrial Engineering.

Bedaux stworzył (i opublikował w 1916) pierwsze metody analityczne normowania, wartościowania i wynagradzania pracy robotników przemysłowych, znane pod nazwą: system Bedaux. W jego ramach zdefiniował jednostkę 1 Bedaux, jako ilość pracy robotnika w ciągu 1 minuty, wraz z przewidzianym odpoczynkiem. Zakładał, że wynagrodzenie powinno zależeć wyłącznie od rodzaju pracy a ocenę pozostawiał kierownictwu przedsiębiorstwa. Specjalistom zaś przydzielił jedynie funkcje doradcze. W późniejszym czasie dołożył do systemu dwa kryteria oceny pracy: właściwości duchowe i moralne. Starał się także, aby system stał się uniwersalny i objął także pracowników biurowych i kierownictwo. Założenia systemu Bedaux zostały udoskonalone przez Towarzystwo Jego imienia.

W Nowym Jorku założył Bedaux Corporation, przedsiębiorstwo doradcze we wdrażaniu jego systemu w Ameryce i za granicą. Pierwsze wdrożenia objęły przemysł włókienniczy i gumowy. System zastosowały takie firmy, jak: General Motors, Du Pont, ITT, Standard Oil, Kodak. Następnie utworzone zostały filie: w Hanowerze - reorganizacja zakładów przemysłu gumowego Continental A. G. oraz w Niemczech. Bedaux stworzył międzynarodową sieć doradztwa w zakresie naukowej organizacji, którą kierował na odległość.

Charles Bedaux wierzył, że jego metody będą pomocne całemu światu. Wiedział jak budować dobre relacje. Dzięki temu zdobył sławę i zbił fortunę. W czasie II Wojny miał biura w 22 krajach i zatrudniał 400 konsultantów. W tym czasie współpracował z niemieckimi faszystami i z kolaborującym rządem francuskim. Przez to Bedaux został oskarżony o zdradę stanu i schwytany przez wojska amerykańskie, gdy wyjechał do Afryki w celu realizacji własnego planu nawodnienia Sahary polegającego na poprowadzeniu wodociągu od Algierii do Nigerii.

Wpływ systemu Bedaux na rozwój zarządzania przemysłowego

System Bedaux, stworzony przez Charlesa Bedauxa, miał ogromny wpływ na rozwój zarządzania przemysłowego. Jego innowacyjne podejście do normowania pracy i motywacji pracowników przyczyniło się do efektywniejszej organizacji procesów produkcyjnych. Dzięki systemowi Bedauxa firmy mogły precyzyjniej określić normy czasowe dla poszczególnych zadań, co pozwalało na lepsze planowanie pracy i optymalizację działań.

System Bedauxa wprowadził wiele innowacyjnych elementów, które przyczyniły się do rozwoju zarządzania. Jednym z nich było wykorzystanie stopera do pomiaru czasu wykonywania zadań. Dzięki temu możliwe było precyzyjne określenie czasu potrzebnego na wykonanie danej czynności i porównanie go z przyjętymi normami.

Kolejnym innowacyjnym elementem było wprowadzenie indywidualnych norm czasowych dla pracowników. Każdy pracownik otrzymywał precyzyjnie określone normy czasowe, które musiał spełnić. Dzięki temu możliwe było monitorowanie efektywności pracy poszczególnych pracowników.

System Bedauxa wprowadzał także premie motywacyjne, które miały zachęcać pracowników do osiągania lepszych wyników. Pracownicy, którzy przekraczali określone normy czasowe, otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie, co stanowiło silny bodziec motywacyjny.

Firmy, które wdrożyły system Bedaux, zazwyczaj odnotowywały wzrost efektywności pracy. Dzięki precyzyjnemu normowaniu czasu i motywowaniu pracowników do osiągania lepszych wyników, możliwe było zwiększenie produkcji i poprawa jakości wykonywanych zadań.

Wdrożenie systemu Bedaux często prowadziło do poprawy organizacji pracy, lepszego planowania zasobów i optymalizacji procesów produkcyjnych. Firmy, które skutecznie wdrożyły system Bedauxa, osiągały często zauważalne zyski finansowe i konkurencyjność na rynku.

Indywidualne normy czasowe i premie motywacyjne=

Indywidualne normy czasowe i premie motywacyjne wprowadzone w systemie Bedauxa miały duży wpływ na motywację pracowników. Pracownicy mieli jasno określone cele do osiągnięcia, co motywowało ich do efektywniejszej pracy.

Możliwość otrzymania premii za przekroczenie norm czasowych stanowiła silny bodziec motywacyjny, który skłaniał pracowników do większego zaangażowania i wysiłku. Premie motywacyjne stanowiły także formę uznania i nagrody za dobrą pracę, co wpływało na zadowolenie i satysfakcję pracowników.

Kontrowersje wokół Charlesa Bedauxa

Współpraca Charlesa Bedauxa z niemieckimi faszystami i kolaborującym rządem francuskim budziła wiele kontrowersji. Bedaux był oskarżany o współpracę z nazistami i wykorzystanie swojego systemu zarządzania w celach militarnych.

W czasie II wojny światowej Bedaux prowadził wiele projektów dla niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, co spotkało się z dezaprobatą społeczeństwa. Krytykowano go za wykorzystywanie swojej wiedzy i umiejętności w służbie reżimu nazistowskiego.

Oskarżenia o zdradę stanu miały poważne konsekwencje dla Charlesa Bedauxa. Po zakończeniu II wojny światowej został aresztowany przez wojska amerykańskie i oskarżony o kolaborację z wrogiem. Bedaux stracił swoją reputację i wpływy.

Jego firma, Bedaux Corporation, również ucierpiała w wyniku tych oskarżeń. Miało to negatywny wpływ na dalszy rozwój systemu Bedaux i jego implementację w firmach.

Reakcje społeczne i biznesowe na kontrowersje wokół Charlesa Bedauxa były mieszane. Wiele osób wyrażało oburzenie i dezaprobatę wobec jego współpracy z nazistami i kolaborującym rządem francuskim. Bedaux był publicznie piętnowany za swoje działania.

Jednak niektórzy przedstawiciele biznesu wciąż widzieli wartość systemu Bedauxa i próbowali oddzielić go od kontrowersyjnej postaci jego twórcy. Wiele firm nadal korzystało z systemu Bedauxa, chociaż niektóre z nich zmieniły nazwę, aby uniknąć negatywnego skojarzenia z nazwiskiem Bedauxa.


Charles Bedauxartykuły polecane
Frederick Winslow TaylorZarządzanie naukoweProjekt ManhattanKlasyczna szkoła zarządzaniaBracia MichelinSystem BedauxTOTEdwin HauswaldAlfred SloanGospodarka towarowo-pieniężna

Bibliografia

  • Martyniak Z. (1993), Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa
  • Martyniak Z. (1996), Metody organizowania procesów pracy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Martyniak Z. (2002), Historia myśli organizatorskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
  • Strona internetowa: www.bedaux.com


Autor: Justyna Grabowska