Audyt informatyczny

Z Encyklopedia Zarządzania
Audyt informatyczny
Polecane artykuły


Audyt informatyczny- to proces, w którym zbiera się i ocenia materiały dowodowe w celu sprawdzenia, czy systemy informatyczne i związane z nimi zasoby chronią majątek. Kontroluje też utrzymanie integralności danych i systemów. Do obowiązków systemów informatycznych należą takie zadania jak: rozpowszechnianie należytych i rzetelnych informacji oraz kontrolowanie, czy przedsiębiorstwo realizuje swoje cele, oszczędza zużycie swoich zasobów. Powinny one też pełnić funkcję kontroli wewnętrznej, żeby ostrzegać przed niepożądanymi zdarzeniami lub naprawiać ich skutki. [1]

Historia

Audyt informatyczny narodził się w ostatnich latach 60-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Do jego powstania przyczynił się rozwój systemów informatycznych i struktur organizacyjnych. Zaczęto zauważać wiele problemów, zwłaszcza w dużych organizacjach. Jednym z nich był problem z przekazywaniem prawdziwych informacji. Kolejnym natomiast został spowodowany wieloma różnymi sposobami zarządzania i kontrolowani technologii informatycznej. Każdy kierownik zarządzał i kontrolował technologię informacji na inny sposób, co doprowadzało do całego szeregu braku godności danych i przekazywaniu nieodpowiednich informacji osobą podejmującym ważne decyzja. Wszystko to przyczyniło się do powstania osobnej komórki, której zadaniem było zajęcie się audytem informatycznym. Audyt informatyczny narodził się w praktyce, a dopiero potem zaczął być opisywany w teorii.[2]

Zakres

W zakres audytu informatycznego wchodzą między innymi:

Funkcja

Funkcjami audytu informatycznego jest funkcja informacyjna i funkcja kontrolna. W dużych organizacjach często dochodzi do przekłamania informacji, dlatego też audyt informatyczny pomaga kierownictwu na najwyższym szczeblu hierarchii nabrać pewności, że obecna sytuacja w przedsiębiorstwie jest zgodna z ich punktem widzenia. Pozwala to przełożyć dane informacje na wizję i strategię firmy. Dzięki pełnieniu funkcji kontrolnej audytu informatycznego przedsiębiorstwo jest ciągle badane w celu określenia, czy organizacja spełnia wymagane normy. [4]

Podział

Audyt informatyczny można podzielić na różne sposoby według różnych kryteriów. Są nimi np. kryteria:

 • ze względu na podmiot (np. zarządzanie ryzykiem, zarządzanie projektami),
 • ze względu na cel (np. efektywność, bezpieczeństwo),
 • ze względu na metodę badania (np. badanie zgodności),
 • ze względu na zasoby (np. technologii, danych). [5]

Modele audytu informatycznego [6]

Wyróżniamy trzy modele audytu informatycznego, a mianowicie model klasyczny, model formalny oraz model merytoryczny.

Model audytu klasycznego Model ten stanowi jeden z elementów nadzoru nad organizacją. Celem tego modelu jest skontrolowanie czy organizacja ma nadzór nad systemami informacyjnymi. Ocenie podlegają rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Model audytu formalnego Celem tego modelu jest ocena organizacji przedsięwzięć. Są tu oceniane metodyki zarządzania i projektowania. Źródłem informacji w tej metodzie są między innymi dokumentacja projektowa.

Model audytu merytorycznego Model ten ma za zadanie ocenić rozwiązania informatyczne. Przeprowadzony jest w sytuacjach takich jak: trwająca realizacja projekty, po klęsce projektu. Może też być używany przy procesach odbioru zamówionego rozwiązania informatycznego.

Przebieg

 1. Ustalenie założeń.
 2. Stwierdzenie, co jest najważniejszym celem audytu, a co tylko ważnym lub nieistotnym.
 3. Ocena ryzyka.
 4. Zebranie potrzebnej dokumentacji.
 5. Zbieranie odpowiednich dowodów audytowych.
 6. Przystąpienie do procesu audytowego, na który składa się przygotowanie do badania, badanie i raportowanie. [7]

Organizacje związane z audytem informatycznym

W Polsce działa jedna organizacja, która skupia osoby pracujące w audycie informatycznym. Jest to stowarzyszenie międzynarodowe o nazwie ISACA (Information Systems Audit and Control Association), który posiada w Polsce lokalny oddział. Oprócz ISACA audytorzy systemów informatycznych mogą należeć też do między innymi: Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Instytutu Audytorów Wewnętrznych. [8]

Bibliografia

Autor: Małgorzata Sołtys

Przypisy

 1. Forystek M. (2005) ‘’Audyt informatyczny’’, Wydawnictwo InfoAudit Sp. z o.o., Warszawa, s. 24
 2. Moeller R. (2013) Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa, s. 27
 3. Molski M., Łacheta M. (2007) Przewodnik audytora systemów informatycznych, Wydawnictwo: Helion, Gliwice, s. 279
 4. Forystek M. (2005) Audyt informatyczny, Wydawnictwo InfoAudit Sp. z o.o., Warszawa, s. 25-26
 5. Forystek M. (2005) Audyt informatyczny, Wydawnictwo InfoAudit Sp. z o.o., Warszawa, s. 173-174
 6. Zalewski A., Cegieła R., Sacha K. (2003) Modele i praktyka audytu informatycznego, e-informatyka.pl
 7. Bartoszewicz A. (2011) Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, s. 39-56
 8. Moeller R. (2013) Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa, s. 259-262