Asymetria informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pojęcie asymetrii informacji oznacza sytuację w której, jedna ze stron biorących udział w procesie wymiany posiada więcej informacji niż druga. Wystąpienie tej sytuacji prowadzi do zaburzeń w działaniu rynku poprzez nieefektywną alokację zasobów, gdyż mechanizm rynkowy nie zapewnia ich optymalnego rozmieszczenia.

Konsekwencje

Negatywnymi konsekwencjami występowania zjawiska asymetrii informacji są: 
  • Negatywną selekcję- osoba nie mająca pełnej informacji o produkcie, inwestycji itp. kierując się niepełną, bądź wypaczoną informacją wybierze opcje która nie jest dla niej optymalna. Gdyby posiadała pewną informację dokonałaby innego wyboru. Przyczynia się to do nieoptymalnego rozmieszczenia swoich zasobów. Przykładowo, chcący kupić samochód na giełdzie samochodowej, ma mniejszą wiedzę o jego stanie technicznym niż sprzedawca. Gdyby posiadał on pełną informację o stanie technicznym wszystkich pojazdów sprzedawanych na giełdzie, mógłby dokonać optymalnej alokacji swoich środków finansowych przeznaczonych na zakup. Ponieważ nie ma pełnej informacji może wybrać auto gorsze niż inne dostępne w tej samej cenie będące jednak w lepszym stanie.
  • Pokusę nadużycia- uczestnicy rynku, posiadający więcej informacji o przedmiocie danego stosunku ekonomicznego, poprzez zatajenie niektórych z nich mogą manipulacji drugim uczestnikiem owego stosunku ekonomicznego. Wracając do giełdy samochodowej, obrazuje to sytuacja, gdy sprzedający celowo ukrywa jakieś wady samochodu, by tym samym wprowadzić bład kupującego.
  • Kosztowną weryfikację stanu- osoba nie posiadająca pełnej informacji musi zweryfikować przedmiot stosunku ekonomicznego. Takie działanie wymaga nakładów, co podnosi koszty. Gdyby kupujący chciał dokładnie sprawdzić stan każdego z aut na giełdzie samochodowej, koszty związane z takim działaniem znacznie przekraczałyby wartość potencjalnej transakcji.

Zjawisko asymetrii informacji stanowi poważną barierę dla rozwoju wielu sektorów gospodarki. Towarzyszące jej zjawiska w negatywny sposób wpływają na działanie szeroko pojętego rynku.

Bibliografia

  • J. Sloman "Podstawy ekonomii", PWE, str 232
  • P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus "Ekonomia", PWN, Warszawa 2006, str 331

Autor: Bartosz Wieraszka