Wirtualna rzeczywistość

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Wirtualna rzeczywistość
Polecane artykuły


Wirtualna rzeczywistość – jest to komputerowo zbudowane trójwymiarowe otoczenie, dzięki któremu użytkownik może się poruszać oraz przeprowadzać interakcję, której efektem jest uaktywnienie jednego z pięciu zmysłów człowieka. W literaturze naukowej bardzo często używa się określenia w języku angielskim tj. virtual reality oraz co za tym idzie angielskiego skrótu VR. Komputerowo generowana wirtualna rzeczywistość może przyjmować charakter dynamiczny lub statyczny. W przypadku ujęcia statystycznego wirtualny wszechświat jest tworzony na podstawie uprzednio stworzonego środowiska, natomiast w świecie dynamicznym, użytkownik dzięki swojemu awatarowi wchodzi w interakcję z innymi ludźmi czy rzeczami i sam kreuje swoje otoczenie. (J. Berbeka 2016, str. 84 - 85)

Rodzaje systemów wirtualnej rzeczywistości

Badania pokazują, że możemy wyróżnić trzy różne systemy wirtualnej rzeczywistości (J. Berbeka 2016, str. 86):

  • Zanurzający – wirtualny system pełnego zanurzenia, dzięki któremu jesteśmy w stanie oddziaływać na wszystkie nasze zmysły przy pomocy wirtualnej rzeczywistości. Przeważnie używany jest system projekcji obrazu na wyświetlaczu zakładanym na głowę, aby uzyskać wrażenie przebywania w wirtualnym środowisku,
  • Niezanurzający – najprostszy system, polegający na oglądaniu wirtualnego środowiska przy użyciu monitorów o wysokiej rozdzielczości,
  • Częściowo zanurzający – najnowszy system, który wykorzystuje bardzo zaawansowane programy graficzne, dzięki czemu może być używany do projekcji kinowych.

Wirtualna rzeczywistość w psychologii

W psychologii najczęściej stosowany jest system pełnego zanurzenia, gdzie leczona osoba bardzo mocno angażuje się w wytworzenie swojego środowiska. Symulowanie środowiska wykorzystujemy głównie w terapii, diagnozie czy jako element rehabilitacji. Obecnie coraz częściej przeprowadzane są też badania w zakresie psychologii eksperymentalnej, gdzie wirtualna rzeczywistość występuje jako główne narzędzie. W każdej z wymienionych wcześniej dziedzin głównymi zaletami, dzięki którym technologia wirtualnej rzeczywistości przewyższa inne używane dotąd narzędzia, są (M.Łukowska 2011, str. 104):

  • Zdolność do precyzyjnej rejestracji zachowań badanego,
  • Gwarancja polisensorycznej informacji zwrotnej,
  • Duża elastyczność wykorzystywanych układów,
  • Bardzo dobra trafność ekologiczna.

Dzięki wszystkim wymienionym wyżej zaletom, systemy wirtualnej rzeczywistości są cennymi i innowacyjnymi narzędziami w psychologii i nie dziwi fakt ich coraz powszechniejszego stosowania. (M.Łukowska 2011, str. 104)

Wirtualna rzeczywistość jako narzędzie badawcze

Naukowcy z Holandii stworzyli oprogramowanie bazujące na wirtualnej rzeczywistości o nazwie „The Virtual Supermarket”. Jest to trójwymiarowa aplikacja, za pomocą której badani mogli robić codzienne zakupy w sposób maksymalnie zbliżony do rzeczywistego. Dzięki danym zebranym z aplikacji naukowcy mogli analizować różne strategie cenowe oraz sposoby oznakowania produktów. Twórcy mogli na bieżąco modyfikować warunki panujące w sklepie oraz wszelkie inne składowe istotne w procesie robienia zakupów. Aplikacja notowała czas jaki osoby spędzały na zakupach, ilość kupionych towarów, wysokość wydatków w czasie każdej wizyty oraz odpowiedzi na krótkie pytania z dodatkowego kwestionariusza. Badania wykazały, że aplikacja prawidłowo gromadzi i zapisuje informacje. 83 % ankietowanych stwierdziło, że aplikacja jest czytelna i łatwa w obsłudze, a 79% oświadczyło, że wirtualny supermarket i zakupy w nim dokonywane przypominały rzeczywiste. (J. Berbeka 2016, str. 94 - 95)

Bibliografia


Autor: Bartłomiej Matoga