System wczesnego ostrzegania J. Gajdki i D. Stosa

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:10, 20 lis 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Jednym z najbardziej znanych i pierwszych systemów wczesnego ostrzegania, zbudowanym w oparciu o dane przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce, jest system Gajdki i Stosa. Wyznaczono 20 wskaźników finansowych, obliczanych na podstawie sprawozdań finansowych. Z 20 wskaźników do modelu zakwalifikowano 5.

Z=0,773206-0,085642X1+0,000775X2+0,922098X3+0,653599X4-0,59469X5

Sprawność wynosiła 93% 37 na 40 prawidłowo zakwalifikowanych obiektów. W modelu przyjęto, iż punkt rozdzielający (ang. cutoff point) przedsiębiorstwa zagrożone upadłością od tych o dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej wynosi 0,45, przy czym im wyższa wartość wskaźnika Z tym lepsza ocena kondycji jednostki.

Korzyści wynikające z zastosowania systemu wczesnego ostrzegania w praktyce

Zastosowanie systemu przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw. Dzięki niemu można szybko wykryć sygnały ostrzegawcze, takie jak spadek rentowności, pogorszenie płynności finansowej czy wzrost zadłużenia. Odpowiednie reagowanie na te sygnały pozwala uniknąć poważniejszych problemów finansowych i utraty stabilności firmy. System wczesnego ostrzegania pomaga również w podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnych i zarządzaniu ryzykiem.

System umożliwia wykrywanie różnych sygnałów ostrzegawczych dotyczących kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Przykładowe sygnały to spadek marży brutto, zwiększenie kosztów operacyjnych, spadek wartości aktywów czy pogorszenie wskaźników zadłużenia. Dzięki tym sygnałom menedżerowie finansowi są w stanie szybko zidentyfikować potencjalne problemy i podjąć odpowiednie działania.

Implementacja systemu w przedsiębiorstwie wymaga odpowiedniego planowania i zaangażowania zespołu zarządzającego. Przedsiębiorstwo powinno przede wszystkim ustalić, jakie wskaźniki finansowe będą monitorowane i jak będą interpretowane. Należy również zapewnić odpowiednie narzędzia informatyczne do gromadzenia i analizy danych. Ważne jest także szkolenie personelu, aby wszyscy pracownicy mieli świadomość korzyści wynikających z systemu i potrafili go efektywnie wykorzystywać.


System wczesnego ostrzegania J. Gajdki i D. Stosaartykuły polecane
System wczesnego ostrzegania K. BeermannaSystem wczesnego ostrzegania B. PrusakaSystem wczesnego ostrzegania D. HadasikEBITDAWynik finansowySystem wczesnego ostrzegania G WeinrichaSystem wczesnego ostrzegania stosowany przez Banque de FranceAnaliza Du PontaZysk operacyjny

Bibliografia

  • Strona internetowa: www.zie.pg.gda.pl
  • Zaleska M. (2002), Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku: systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa


Autor: Justyna Niedziela