System wczesnego ostrzegania G Weinricha

Z Encyklopedia Zarządzania

G. Weinrich poddał badaniu 44 niemieckie wypłacalne przedsiębiorstwa, którym przeciwstawił również 44 niewypłacalne. Analizowana grupa była jednorodna z punktu widzenia wielkość przedsiębiorstwa natomiast była różnorodna branżowo. Z 28 wstępnie analizowanych wskaźników wybrał 8 i zastosował schemat oceny punktowej. To wskaźników należą:

W zależności od poziomu wskaźnika przyporządkowuje się mu ocenę od 1 (bardzo dobra) do 5 (bardzo zła).

Tab.1. Schemat oceny punktowej G. Weinricha

Weinrich.gif

Na podstawie oceny punktowej, wyodrębniono 3 klasy ryzyka:

  • klasa pierwsza - dobra, tzn. na podstawie sprawozdań finansowych nie można dostrzec symptomów zagrożenia bankructwem, a wartość punktowa obliczona dla danego przedsiębiorstwa jest mniejsza od 24 punktów. Brak również symptomów zagrożenia płynących z informacji pozafinansowych.
  • klasa druga - zagrożona,

tzn., sprawozdania finansowe pozwalają dostrzec symptomy zagrożenia bankructwem, wartość punktowa jest większa od 24 punktów lub występuje pogorszenie jej w ciągu kilku poprzednich lat. Brak symptomów zagrożenia wynikających z informacji pozafinansowych. tzn., nie można dostrzec symptomów zagrożenia bankructwem, wartość punktowa przedsiębiorstwa jest mniejsza od 24 punktów. Występują symptomy zagrożenia niewypłacalnością, wynikające z informacji pozafinansowych.

  • klasa trzecia - bardzo zagrożona, sprawozdania finansowe pozwalają dostrzec symptomy zagrożenia bankructwem, wartość punktowa liczona dla danego przedsiębiorstwa jest większa od 24 albo występuje jej pogorszenie w ciągu kilku lat poprzednich. Co więcej są symptomy zagrożenia niewypłacalnością, płynące z informacji pozafinansowych.

Tab.2. Błędy prognozy w badaniu G. Weinricha (w %)

Błąd prognozy Błąd I rodzaju Błąd II rodzaju Łączny błąd
Dwa lata przed niewypłacalnością
Próbka wyjściowa 21,87 12,50 17,80
Próbka testowa 41,66 0,00 28,83
Trzy lata przed niewypłacalnością
Próbka wyjściowa 12,50 40,62 26,56
Próbka testowa 41,66 33,33 37,92


System wczesnego ostrzegania G Weinrichaartykuły polecane
System wczesnego ostrzegania P. WeibelaWskaźnik AltmanaSystem wczesnego ostrzegania B. PrusakaSystem wczesnego ostrzegania W. H. BeaveraSystem wczesnego ostrzegania K. BeermannaAnaliza bilansu w układzie poziomymSystem wczesnego ostrzegania J. Gajdki i D. StosaSystem wczesnego ostrzegania D. HadasikAnaliza sytuacji ekonomicznej

Bibliografia

  • Zaleska M. (2002), Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku: systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa


Autor: Małgorzata Dróżdż