Strategia prewencyjnego kształtowania cen

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:33, 7 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Strategia prewencyjnego kształtowania cen polega na stosowaniu niskich cen po to, aby zapobiegać wchodzeniu na rynek potencjalnym konkurentom lub zniechęcić ich do tego. Efektem takich działań jest to, że na rynku dominują ceny nieatrakcyjne dla potencjalnych konkurentów.

Zastosowanie

Strategia ta jest szczególnie dobrze dostosowana do sytuacji, w której firma nie ma patentów chroniących produkt lub ma przewagę nad innymi firmami wynikającą ze zróżnicowania produktów, i gdy wejście na rynek jest relatywnie łatwe.

Opóźnianie wejścia na rynek konkurentów daje firmom szanse na zwiększenie swojego udziału w rynku i zmniejszenia kosztów jednostkowych dzięki ekonomii skali i efektom doświadczeń, jak również pozwala zyskać rozpoznawalność pionierskiej marki na danym rynku.

Zalety strategii prewencyjnego kształtowania cen

Stosowanie strategii prewencyjnego kształtowania cen może przynieść wiele korzyści w kontekście pozycji rynkowej firmy. Przede wszystkim, umożliwia ono przyciągnięcie większej liczby klientów poprzez oferowanie atrakcyjnych cen. W przypadku konkurencyjnego rynku, taka strategia może sprawić, że firma stanie się bardziej widoczna i wyróżniająca się na tle konkurencji, co przyczynia się do zwiększenia jej udziału w rynku.

Stosowanie strategii prewencyjnego kształtowania cen pozwala firmie na osiągnięcie większej skali produkcji, co z kolei prowadzi do obniżenia kosztów. Dzięki temu firma może oferować atrakcyjne ceny swoim klientom, a jednocześnie zwiększać swoją konkurencyjność na rynku. Ponadto, większa rozpoznawalność marki, wynikająca z atrakcyjnych cen, przyczynia się do zwiększenia zaufania klientów i budowania pozytywnego wizerunku firmy.

Strategia prewencyjnego kształtowania cen może przyczynić się do kreowania lojalności klientów poprzez tworzenie korzystnych warunków zakupowych. Klienci, którzy otrzymują atrakcyjne ceny, często są bardziej skłonni do powtarzania zakupów w danej firmie. Ponadto, kreowanie lojalności klientów może również wynikać z zadowolenia z jakości oferowanych produktów lub usług, które są dostępne po atrakcyjnych cenach.

Stosowanie strategii prewencyjnego kształtowania cen może prowadzić do efektów synergii między różnymi obszarami działalności firmy. Na przykład, atrakcyjne ceny mogą przyciągać większą liczbę klientów, co z kolei może przyczynić się do wzrostu sprzedaży i zwiększenia przychodów firmy. Dodatkowo, niższe koszty produkcji mogą pozwolić firmie na inwestowanie w rozwój produktów lub usług, co z kolei może przyczynić się do jeszcze większej konkurencyjności na rynku.

Strategia prewencyjnego kształtowania cen może być szczególnie skuteczna w branżach, gdzie konkurencja jest wysoka, a klienci są szczególnie wrażliwi na ceny. Przykładowo, w branży lotniczej, gdzie istnieje wiele linii lotniczych oferujących podobne usługi, strategia niskich cen może przyciągnąć większą liczbę klientów. Podobnie, w branży handlowej, gdzie istnieje wiele sklepów oferujących podobne produkty, atrakcyjne ceny mogą sprawić, że firma stanie się bardziej konkurencyjna.

Wyzwania i ryzyka związane z strategią prewencyjnego kształtowania cen

Stosowanie strategii niskich cen może wywołać reakcje konkurentów, którzy mogą również obniżyć ceny lub wprowadzić inne strategie konkurencyjne. W takiej sytuacji, firma może znaleźć się w trudniejszej sytuacji i być zmuszona do dalszego obniżania cen lub szukania innych sposobów przyciągnięcia klientów. Ponadto, reakcje konkurentów mogą prowadzić do wojny cenowej, która może negatywnie wpływać na rentowność firmy.

Stosowanie niskich cen może mieć negatywny wpływ na postrzeganie marki przez klientów. Ceny są często kojarzone z jakością, dlatego klientom może być trudno zaakceptować, że firma oferuje produkty lub usługi o niskiej cenie, ale o wysokiej jakości. W takiej sytuacji, firma musi skupić się na budowaniu zaufania klientów poprzez inne elementy, takie jak doskonała obsługa klienta czy innowacyjność.

Uzależnienie firmy od niskich cen może prowadzić do szeregu konsekwencji. Przede wszystkim, może to prowadzić do ograniczenia marży zysku, co może wpływać na rentowność firmy. Ponadto, firma może stać się bardziej podatna na wahania rynkowe, szczególnie jeśli konkurencja podnosi ceny. Dodatkowo, uzależnienie od niskich cen może utrudnić firmie wprowadzanie innowacji lub inwestowanie w rozwój produktów lub usług.

Strategia prewencyjnego kształtowania cen może być mniej skuteczna w sytuacji, gdy klienci są bardziej zainteresowani innymi czynnikami niż cena. Na przykład, jeśli klienci bardziej cenią sobie jakość produktów lub usług, to strategia niskich cen może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Ponadto, w niektórych branżach, gdzie istnieje duże zróżnicowanie produktów lub usług, cena może być mniej istotnym czynnikiem decyzyjnym dla klientów.

Przy ocenie ryzyka związanego z strategią prewencyjnego kształtowania cen, należy uwzględnić także inne czynniki. Na przykład, należy wziąć pod uwagę koszty związane z produkcją i dystrybucją produktów lub usług. Ponadto, należy ocenić, jakie są preferencje klientów i jakie czynniki wpływają na ich decyzje zakupowe. Warto również uwzględnić aspekty związane z konkurencją i regulacjami rynkowymi, które mogą mieć wpływ na możliwość stosowania strategii niskich cen.

Efekty zastosowań

Jako przykład można tutaj podać korporację RCA, która zastosowała tą strategię wprowadzając na rynek kolorowe telewizory. Niska cena miała im zapewnić czas potrzebny na udoskonalenie technologii produkcji kineskopów kolorowych przed pojawieniem się masowych konkurentów, obniżkę kosztów oraz zdobycie mocnej pozycji na rynku telewizorów kolorowych.


Strategia prewencyjnego kształtowania cenartykuły polecane
Strategia ekspansywnego kształtowania cenStrategia penetracjiBariery wejściaStrategia konkurencjiStrategia wzrostu zysku i sprzedażyStrategia zbierania śmietankiStrategia cen eliminujących konkurentówSpadek sprzedażyStrategia niszy rynkowej

Bibliografia

  • Doyle P. (2003), Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa
  • Nessim H., Dodge R. (1997), Kształtowanie cen, strategie i procedury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Arcab Monika