Strategia ekspansywnego kształtowania cen

Z Encyklopedia Zarządzania
Strategia ekspansywnego kształtowania cen
Polecane artykuły


Można powiedzieć, że strategia ta jest wyolbrzymioną formą strategii penetracji. W strategii tej ceny ustalane są na bardzo niskim poziomie po to, aby ustanowić masowy rynek, czasem kosztem innych konkurentów.

Strategia stosowana jest w odniesieniu do produktów o dużej elastyczności cenowej popytu, dzięki czemu niska cena prowadzi do znacznego wzrostu wielkości sprzedaży. Strategia ta wykorzystywana jest przez wiele krajów do otwarcia sobie nowych rynków oraz rozszerzenia już istniejących. Często firmy, aby wejść na rynek wprowadzają na niego produkty tanie i standardowe po to, aby zyskać akceptację ze strony klientów dla swoich marek. Później natomiast wprowadzają droższe wersje i modele. Takie działania i praktyki cenowe często są bacznie obserwowane przez odpowiednie organy rządowe w celu ochrony przed ewentualnym stosowaniem dumpingu. W skrajnych przypadkach dumping może zmusić firmy do wyjścia z biznesu z krajów, na terenie, których jest stosowany.

Dumping

Dumping to ekstremalny przypadek strategii ekspansywnego kształtowania cen. Dla ochrony przed takimi skrajnymi praktykami cenowymi w wielu krajach wprowadzono prawo antydumpingowe.

Zastosowania

Strategia ekspansywnego kształtowania cen była efektywnie stosowana przez wydawców czasopism i gazet w USA. Nakłady wielu znanych magazynów i gazet były drastycznie zwiększane poprzez niskie stawki za prenumeraty roczne. Korzyści dla takich wydawców wynikają z wyższych opłat za reklamę. Jest to związane z wysokością nakładów. W podobny sposób kluby książki, wypożyczalnie płyt i kaset wykorzystują tą strategię do rozszerzania swojej klienteli.

Bibliografia

  • Nessim Hanna, M. Robert Dodge, Kształtowanie cen, strategie i procedury, PWE, Warszawa 1997, str. 128-129
  • Peter Domel, Marketing wartości, FELBERG SJA, Warszawa 2003

Autor: Arcab Monika