Krajowa Administracja Skarbowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 11:33, 18 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) - organ administracji skarbowej i celnej w Polsce. Definicja KAS podana jest w art. 1 ust. 2 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej która mówi, że "KAS stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych". (Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej)

Dzień Krajowej Administracji Skarbowej obchodzony jest 21 września.

TL;DR

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to organ administracji skarbowej i celnej w Polsce. Misją KAS jest zapewnienie zrównoważonych finansów publicznych, a wizją - być nowoczesną, skuteczną i zaufaną organizacją. Połączenie organów administracji skarbowej spowodowało powstanie KAS, która składa się z Izby Administracji Skarbowej, Urzędów Skarbowych i Urzędów Celno-Skarbowych. KAS ma zadania takie jak pobór należności podatkowych i celnych, ochrona interesów Skarbu Państwa, zwalczanie oszustw podatkowych i celnych oraz wspieranie podatników i przedsiębiorców.

Misia i wizja Krajowej Administracji Skarbowej

Misja KAS opiera się na zrównoważonych finansach publicznych które cechują się stabilnością i efektywnością. Natomiast wizja tej struktury określana jest jako nowoczesna, skuteczna w egzekwowaniu podatków organizacja, ciesząca się zaufaniem społecznym, wspierająca uczciwych podatników i przedsiębiorców, oraz zwalczająca oszustwa podatkowe i celne a także chroniąca rynek i społeczeństwo. (Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020, s. 5)

Struktura Krajowej Administracji Skarbowej

1 grudnia 2016 roku prezydent podpisał ustawę mówiącą o połączeniu organów administracji skarbowej. Do czasu utworzenia KAS, administracja podatkowa i celna posiadała rozproszoną strukturę, trzy niezależnie działające piony a mianowicie:

 • administracji podatkowej - składającej się z 16 Izb Skarbowych i 400 Urzędów Skarbowych
 • Służby Celnej - składającej się z 16 Izb Celnych i 45 Urzędów Celnych wraz ze 143 oddziałami celnymi
 • kontroli skarbowej - składającej się z 16 Urzędów Kontroli Skarbowej

Ustawodawca stwierdził, że takie rozproszenie powoduje, iż nie jest możliwe realizowanie zadań administracji podatkowej i celnej w sposób spójny i jednolity, powodowało to rozproszenie i powielanie niektórych zadań. (S. Dudziak 2017, s. 95)

Dnia 1 marca 2017 roku weszła w życie Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Nową, skonsolidowaną KAS tworzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Izby Administracji Skarbowej, których dyrektorzy nadzorują wykonywanie zadań przez naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych.
 • Urzędy Skarbowe, mają kompetencje związane z m.in. poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.
 • Urzędy celno-skarbowe, w którym naczelnik ponosi odpowiedzialność m.in. za kontrolę celno-skarbową, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych czy też obejmowanie towarów procedurami celnymi.

Nowa struktura organizacyjna KAS, oznacza także zmianę kompetencji w wykonywanych dotychczas zadań. Główne zmiany sprowadzają się do (Krajowa Informacja Skarbowa 2017, s. 6):

 • przejęcia przez urzędy skarbowe spraw z zakresu podatku akcyzowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku od gier,
 • przejęcia przez izby administracji skarbowej większości spraw załatwianych dotychczas przez izby skarbowe a także izby celne,
 • powierzenia zadań związanych z prowadzeniem tzw. twardej kontroli nakierowanej głównie na wykrywanie i zwalczanie oszustw i innych przestępstw podatkowych urzędom celno-skarbowym

Zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Do zadań KAS, według art. 2 ust. 1 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej należy m.in (Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej):

 • pobór należności podatkowych i celnych,
 • realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej,
 • zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych,
 • wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego,
 • wykonywanie audytu, czynności audytowych i urzędowego sprawdzenia,
 • przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi,
 • rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców,
 • wykonywanie zadań wynikających z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z zagranicą ustanowionych w szczególności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt, roślin, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochronę konsumentów, bezpieczeństwa międzynarodowego, dziedzictwa narodowego i środków polityki handlowej,
 • współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej,
 • współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi.


Krajowa Administracja Skarbowaartykuły polecane
Izba celnaOpłata skarbowaAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaUstawa ordynacja podatkowaUrząd skarbowyPrawo lotniczeStarostwo powiatoweAdministracja rządowaRegionalne izby obrachunkowe

Bibliografia

 • Strona internetowa: Krajowa Administracja Skarbowa
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U. 2016 poz. 1947
 • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020 Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów
 • Dudziak S. (2017), Krajowa Administracja Skarbowa a postępowanie karne skarbowe, Prokuratura i Prawo, nr 4


Autor: Katarzyna Pudo

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.