Izba walutowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:48, 19 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Izba walutowa
Polecane artykuły


Izba walutowa to najprostsza forma systemu stałego kursu walutowego, w którym banki centralne mają bardzo ograniczone możliwości udzielenia kredytu refinansowego, przez co upodobniają się do banków centralnych z czasów systemu waluty złotej.

"...Currency board jest to władza monetarna, która emituje pieniądz, w 100% zabezpieczony w obcej walucie lub papierach wartościowych denominowanych w obcej walucie. Pieniądz emitowany przez currency board jest wymieniany na życzenie, po stałym kursie na walutę kraju, w której dany pieniądz jest zabezpieczony (tzw. walutę rezerwową)..." [Schuler za: Antas 2001, s. 5]

Geneza

Pierwsza izba walutowa powstała w 1849 r. na Mauritiusie.

Występowanie

Obecnie jest wprowadzana w małych krajach lub w krajach, które przeszły hiperinflację.

 • Bośnia i Hercegowina
 • Bułgaria
 • Estonia
 • Argentyna
 • Litwa
 • Honkong

Głównym zadaniem władzy monetarnej jest utrzymanie w stałym stosunku wartość emitowanej przez siebie waluty do konkretnej waluty zagranicznej, tzw. waluta rezerwowa. Kurs stały ustalony prawem, może być zmieniony tylko w nadzwyczajnych i ściśle określonych prawem sytuacjach. Zwiększenie krajowej bazy monetarnej może wynikać jedynie z zakupu walut obcych przez bank centralny, a kupowanie i sprzedawanie walut obcych może się odbywać tylko przy stosowaniu sztywnego kursu walutowego. Rezerwy walutowe składają się z:

 • aktyw krótkoterminowych - większa część, to: depozyty w kraju rezerwowym, krótkoterminowe papiery wartościowe o niskim wskaźniku ryzyka, waluta rezerwowa, złoto
 • aktyw długoterminowych - wyżej oprocentowane papiery wartościowe ale mniej płynne.

Pozytywne skutki zastosowania izby walutowej

Negatywne skutki zastosowania izby walutowej

 • brak możliwości amortyzowania szoków zewnętrznych
 • recesja

Bibliografia

 • red. Małecki W., Kryzysy walutowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 49-50
 • Antas Ł., System izby walutowej, korzyści i zagrożenia dla krajów rozwijających się, Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia, Warszawa 2001, Zeszyt nr 133, s. 7-8, 56-57, 78-79
 • Piasecki R., Rozwój gospodarczy a globalizacja: ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 168, 174, 202

Autor: Edyta Kijewska