Dow Jones

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 18:35, 22 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Dow Jones jest jednym z najstarszych i najważniejszych wskaźników na świecie. Dla inwestorów Dow Jones jest definiowany jako zbiór firm typu blue-chip z konsekwentnie stabilnymi zarobkami do których można zaliczyć takie firmy jak: Walt Disney, Exxon Mobil i Microsoft. Dow Jones został wprowadzony 26 maja 1896 roku. Będący własnością Dow Jones & Company, mierzy dzienne zmiany cen 30 dużych amerykańskich firm na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (McPhial T.L. 2020, s.107).

TL;DR

Dow Jones to jeden z najważniejszych indeksów na świecie, składający się z 30 najważniejszych firm amerykańskich. Indeks nie reprezentuje dokładnie stanu gospodarki USA i jest krytykowany za swoją małą liczbę firm i brak uwzględnienia kapitalizacji rynkowej. Jednakże, silny Dow oznacza silną gospodarkę, a słaby Dow oznacza spowolnienie gospodarcze.

Znaczenie Dow Jones

Dow Jones jest drugim najstarszym indeksem rynkowym w USA. Został zaprojektowany, aby służyć jako wskaźnik zastępczy dla całej gospodarki USA.

Kiedy indeks Dow Jones wszedł na rynek, obejmował tylko 12 firm, które miały charakter czysto przemysłowy. Wczesne komponenty Dow działały w branżach obejmujących kolej, bawełnę, gaz, cukier, tytoń i olej. Wydajność przedsiębiorstw przemysłowych jest zazwyczaj związana ze stopą wzrostu w gospodarce. W rezultacie związek między wynikami Dow a ekonomią jest bardzo silny. Nawet dzisiaj, dla wielu inwestorów, silny Dow oznacza silną gospodarkę, podczas gdy słabo działający Dow oznacza spowolnienie gospodarcze (C.P. Johns 2016, s.98).

Wraz ze zmianą gospodarki z upływem czasu zmienia się również skład indeksu. Dow zazwyczaj dokonuje zmian, gdy dana firma staje się mniej reprezentatywna dla gospodarki lub gdy następuje szersza zmiana gospodarcza. Wówczas należy ją wprowadzić w indeksie, aby odzwierciedlić zachodzące zmiany. Przykładowo, firma, która traci kapitalizację rynkową z powodu trudności finansowych, może zostać usunięta z Dow. Kapitalizacja rynkowa to metoda pomiaru wartości spółki poprzez pomnożenie liczby akcji pozostających w obrocie do ceny.

Obliczanie indeksu

Akcje o wyższych cenach mają większą wagę w indeksie. Wyższy procentowy udział w droższym składniku będzie miał większy wpływ na ostateczną obliczoną wartość. Na początku Charles Dow obliczał średnią, dodając ceny dwunastu akcji składowych Dow i dzieląc sumę przez dwanaście. Z biegiem czasu do indeksu dochodziły kolejne kalkulacje, takie jak fuzje i podziały akcji, które musiały zostać uwzględnione. Doprowadziło to do pojawienia się dzielnika nazywanego "Dow Divisor". Jest to z góry określona stała, która jest używana do określenia efektu jednopunktowego ruchu w dowolnym z trzydziestu zapasów wchodzących w skład Dow. Zdarzały się przypadki (dodawanie lub usuwanie komponentów, podziały zapasów itp.), gdy należało zmienić dzielnik, aby wartość Dow Jones pozostała stała. Obecny dzielnik można znaleźć w Wall Street Journal i wynosi 0,14748071991788.

Kluczową kwestią dotyczącą Dow Jones jest to, że nie jest ona średnią ważoną arytmetyczną, ani nie reprezentuje kapitalizacji rynkowej spółek wchodzących w jej skład, podobnie jak S&P 500. Raczej odzwierciedla ona sumę ceny jednej akcji za wszystkie komponenty, podzielone przez dzielnik. Zatem ruch o jeden punkt w dowolnym z zapasów składowych spowoduje przesunięcie indeksu o identyczną liczbę punktów (M. Brandi 2016, s.350).

Akcje Dow Jones

Na początku Dow Jones zawierał głównie akcje z sektora wytwórczego i hutniczego. W miarę zmian na rynku gospodarczy w indeksie dokonano zmian, w wyniku których w celu różnorodność sektorów została powiększona. W chwili obecnej indeks składa się z 30 najpopularniejszych firm amerykańskiej gospodarki. Wśród nich można wymienić takie firmy jak:

 • American Express
 • Coca-Cola
 • Visa
 • Microsoft
 • Procter & Gamble
 • Walt Disney
 • Boeing
 • Intel
 • Nike
 • Apple
 • McDonald's
 • Johnson & Johnson

Każda z firm, która zostaje przyjęta do Dow Jones musi spełniać poniższe warunki:

 • musi być zarejestrowany w USA i mieć tam swoją siedzibę
 • uzyskiwać większość dochodów w USA
 • wpływać pozytywnie na rozwój Dow Jones
 • przyciągać dużą liczbę inwestorów być dla nich atrakcyjna
 • wykazać trwały wzrost
 • posiadać nieskazitelną reputację

Krytyka Dow Jones

Wielu krytyków Dow twierdzi, że indeks nie reprezentuje w znaczący sposób stanu gospodarki USA, ponieważ składa się tylko z 30 akcji dużych spółek amerykańskich. Ich zdaniem liczba firm jest zbyt mała i pomija mniejsze przedsiębiorstwa. Wielu krytyków uważa, że indeks giełdowy S&P 500 stanowi lepszą reprezentację gospodarki, ponieważ obejmuje znacznie więcej firm, które są bardziej zróżnicowane.

Co więcej, krytycy uważają, że uwzględnienie w kalkulacji jedynie ceny akcji nie odzwierciedla dokładnie firmy, podobnie jak rozważenie kapitalizacji rynkowej spółki. W ten sposób firma z wyższą ceną akcji, ale o mniejszej kapitalizacji rynkowej, miałaby większą wagę niż firma z mniejszą ceną akcji, ale o większej kapitalizacji rynkowej, co źle odzwierciedlałoby prawdziwą wielkość firmy.


Dow Jonesartykuły polecane
IndeksNikkeiIndeks giełdowyTeoria MarkowitzaRynek sztukiCena emisyjnaMACDOpcje binarneRynkowa wartość dodana

Bibliografia

 • Brandi M. (2016), Money, Banking, Financial Markets and Institutions, Cengage Learning
 • Johns C. (2016), Investments: Analysis and Management, John Wiley&Sons
 • McPhial T. (2020), Global Communication: Theories, Stakeholders and Trends, John Wiley&Sons, Hoboken

Autor: Gabriela Dąbek