Nikkei

Z Encyklopedia Zarządzania
Nikkei
Polecane artykuły


Nikkei – jeden z najważniejszych indeksów giełdowych w Azji. Zawiera on akcje spółek, które są notowane na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jego codzienną wyceną zajmuje się dziennik Nihon Keizai Shimbun. Nikkei zawiera 225 największych spółek z różnych sektorów gospodarki. Przypomina indeks Dow Jones, ponieważ jest również indeksem ważonym cenowo. Jeżeli spółka posiada większą cenę za akcję, tym większą wagę uzyska indeks przy określaniu wartości. W latach 1975-1985 nazywany był Nikkei Dow Jones Stock Average.

Klasyfikacja przedsiębiorstw do Nikkei

Co roku jesienią jest przegląd firm, które wchodzą w skład indeksu. Komisja podejmuje decyzje o zmianie składu firm każdego października. Jednak zamiana ta może nastąpić w każdym okresie, w momencie wypisu firmy z TSE (z ang. Tokyo Stock Exchange). Nastąpić może także Wymiana Nadzwyczajna, która spowodowana jest bankructwem bądź fuzją. Sytuacja taka miała miejsce w 2013 roku, kiedy Tokyu Land Corporation oraz Mitsubishi Paper Mills zostały zastąpione poprzez Holding Nitto Denko i Tokyu Fudosan. Pierwsza z firm została usunięta z indeksu na skutek powstania nowej firmy holdingowej. Mitsubishi Paper Mill natomiast straciło swoja pozycję w indeksie Nikkei poprzez problemu z płynnością finansową.

Wzór indeksu Nikkei

\[Nikkei_{225} = \frac{Σc_A}{d_N}\] gdzie:

  • \(\ Σc_{A} \) to suma cen akcji,
  • \(\ d_{N} \) to dzielnik Nikkei

Dzielnik Nikkei – dopasowuje się do działań korporacyjnych, np. fuzja, podział akcji czy dodanie nowej spółki do indeksu.

Ważenie sektorów Nikkei

Nikkei jest odzwierciedleniem japońskiej gospodarki i wartości rynku. Aby znaleźć się na liście spółek, firma musi być notowana na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i codziennie publikować wartości udziałów zwykłych. Poniżej znajduje się bilans sektora gospodarki:

  • 44% - Technologia (Przemył farmaceutyczny, Maszyny elektryczne, Przemysł samochodowy, Sprzęty specjalistyczne, Przemysł łączności)
  • 20% - Dobra Konsumpcyjne (Rybołówstwo, Przemysł spożywczy, Sprzedaż detaliczna, Usługi)
  • 16% - Materiały (Górnictwo, Tekstylia i odzież, Przemysł celulozowo-papierniczy, Przemysł chemiczny, Przemysł naftowy, Przemysł gumowy, Szkło i ceramika, Przemysł stalowy, Przemysł metalów niezależnych, Przedsiębiorstwa handlowe)
  • 12% - Kapitałowe dobra inwestycyjne (Przemysł budowlany, Maszyneria, Okrętownictwo, Przemysł produkcyjny, Nieruchomości)
  • 4% - Finanse (Bankowość, Ubezpieczenia, Papiery wartościowe, Inne usługi finansowe)
  • 4% - Transport i usługi (Przemysł kolejowy i autobusowy, Transport Lądowy, Transport morski, Transport lotniczy, Magazynowanie, Energia elektryczna, Gazownictwo)

Analiza wartości indeksu Nikkei 225 na przestrzeni lat 2009-2013

13-ego marca 2011 został odnotowany 1-% spadek, którego przyczyną było trzęsienie ziemi w północno-wschodniej części Japonii. Przez cały 2011 rok wartość indeksu malała, osiągając poziom 8160,01 w dniu 25 listopada, który okazał się najniższym od 10 marca 2009. W 2011 Nikkei spadło o 17% kończąc rok wartością 8455,33 - najniższym poziomie od 30 lat, kiedy wartość indeksu na koniec roku sięgnęła poziom 8016,70 w roku 1982. W roku 2013 natomiast indeks zaczął piąć się do góry. Wpływ na to miała zmiana polityki monetarnej i fiskalnej Japonii. Premier Shinzo Abe zachęcał kobiety do podejmowania pracy oraz zwiększył wydatki rządowe.

Bibliografia

Autor: Ewelina Niedojadło