Fortune 500

Z Encyklopedia Zarządzania
Fortune 500
Polecane artykuły


Fortune 500 to coroczna lista pięciuset największych amerykańskich firm magazynu Fortune. Lista jest opracowywana na podstawie najnowszych danych dotyczących przychodów i obejmuje zarówno publiczne, jak i prywatne firmy z publicznie dostępnymi danymi dotyczącymi przychodów. Bycie firmą z listy Fortune 500 jest powszechnie uważane za znak prestiżu.

TL;DR

Lista Fortune 500 to coroczne zestawienie największych amerykańskich firm opracowane przez magazyn Fortune. Zawiera zarówno firmy publiczne, jak i prywatne. Lista jest uważana za prestiżową. Pierwsze zestawienie zostało opublikowane w 1955 roku i obejmowało firmy z sektora produkcyjnego, wydobywczego i energetycznego. Później lista została rozszerzona o inne sektory gospodarki. W kolejnych latach zmianie ulegała definicja firm kwalifikujących się do listy. Na liście znalazło się ponad 1800 firm. Rotacja w Fortune 500 jest pozytywnym znakiem dynamizmu gospodarki. W 2018 roku Wal-Mart był najlepszą amerykańską firmą z dochodami wynoszącymi 500,3 miliarda dolarów.

Geneza

Pierwsza Fortune 500 została opublikowana w 1955 roku przez magazyn Fortune, a samym pomysłodawcą stworzenia tej listy był redaktor magazynu - Edgar P. Smith. Lista zawierała tylko firmy z sektora produkcyjnego, wydobywczego i energetycznego a najlepszą firmą był General Motors (GM), której roczne przychody wyniosły 9,8 miliarda USD. Aby firma została na pierwszym miejscu musiała wypracować 49.7 miliona dolarów rocznie zysku (Steve Romaine, 2002, s. 25). Inne sektory gospodarki nie zostały pominięte przez magazyn Fortune. Zostały one umieszczone na osobnych listach specjalnych spółek z listy Fortune 50

Na tych listach znajdowały się firmy, które zostały uszeregowane według aktywów. Obejmowało to:

Magazyn Fortune w końcu rozszerzył definicje tego, jakie firmy mogą znaleźć się na liście Fortune 500. W 1994 roku poszerzyli swoją metodologię, aby uwzględnić również firmy będące członkami branży usług. Zmiana ta spowodowała ogromną różnicę w kolejnych wynikach. Lista Fortune 500 zyskała dzięki temu 291 nowych firm (T.Herold, 2017, s. 14-15).

Zasady klasyfikacji

Indeks obejmuje firmy, które są zarejestrowane i działają w Stanach Zjednoczonych oraz składają sprawozdania finansowe w agencjach rządowych.

Nie obejmuje spółek prywatnych, które nie składają sprawozdań finansowych w agencjach rządowych, zagranicznych korporacji, amerykańskich spółek konsolidowanych z innymi spółkami oraz w spółkach, które zaniedbują raportowanie pełnego sprawozdania finansowego przez co najmniej trzy czwarte bieżącego roku obrotowego. Na liście Fortune 500 pojawiło się ponad 1800 firm w ciągu całej swojej historii. Lista Fortune 500 zmieniła się nieporównywalnie od pierwszej listy opublikowanej w 1955 r. Fuzje i przejęcia, zmiany w produkcji i bankructwa wyeliminowały firmy z listy (D.Stangler, 2012, s. 2). Wpływ recesji może również obejmować wiele firm z poszczególnych sektorów. Lista Fortune 500 może często wskazywać o sile gospodarki lub czy nastąpiło ożywienie gospodarcze po słabych latach.

Tylko 61 firm znajduje się od początku istnienia listy, aż do teraz.

Korelacja pomiędzy wzrostem a trendami makroekonomicznymi

Z listy Fortune 500 w 1955 roku 9 na 10 firm zniknęło - zbankrutowało lub połączyło się. Stało się tak, ponieważ w ciągu ostatnich sześciu dekad nastąpiło wiele zakłóceń na rynku i twórcza destrukcja Schumpetera. Można założyć, że kiedy lista zostanie wydana za 60 lat, w 2070 roku prawie wszystkie dzisiejsze firmy z listy Fortune 500 przestaną istnieć i zostaną zastąpione przez firmy z nowych, wschodzących branż. Stała rotacja w Fortune 500 jest pozytywnym znakiem dynamizmu i innowacji, które charakteryzują aktywną, zorientowaną na konsumenta Gospodarkę rynkową, i że dynamiczne Obroty przyspieszają w dzisiejszej, bardzo konkurencyjnej globalnej gospodarce (M.Mandel, 2011, s. 1-3).

W 2009 r. 500 największych korporacji amerykańskich jako jednostka odnotowała wzrost zarobków o 335% w porównaniu do roku poprzedniego. Te bardziej zachęcające wyniki wskazywały, że możliwe jest ożywienie gospodarcze (M.Mandel, 2010, s. 4-7).

W wydaniu 2018 Fortune 500 znalazła się Wal-Mart jako najlepsza amerykańska firma z dochodami w wysokości 500,3 miliarda dolarów. Świadczy o tym wysoka jakość produktów i usług przy niskich cenach oraz umiejętna obsługa klienta.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Dwornik