Dostawa

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 13:21, 21 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Dostawa - ustalona ilość produktu otrzymana lub wysłana jednocześnie, wg tej samej dokumentacji; dostawa może się składać z jednej lub kliku partii, albo z części partii [Ł. Karpiel i in. 1995, s. 67].

Dostawa - przemieszczenie (przepływ) ściśle określone partii dóbr od dostawcy do odbiorcy. Te dobra to, ogólnie, surowce, materiały, produkty lub towary. Przemieszczenie to odbywa się w wyznaczone miejsce w określonym terminie.

TL;DR

Dostawa to przemieszczenie produktów od dostawcy do odbiorcy. Istnieje wiele typów dostaw, takich jak bezpośrednie dostawy, dostawy obowiązkowe i łańcuchy dostaw. Zarządzanie logistyczne obejmuje zaopatrzeniowe procesy, logistykę wewnętrzną i proces dystrybucji. Łańcuch dostaw polega na integracji firm w celu osiągnięcia wspólnych celów biznesowych. Koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw obejmują koordynację działań i optymalizację poziomu zapasów. Technologie informatyczne, takie jak kody kreskowe i systemy RFID, są wykorzystywane do zarządzania dostawami.

Typy dostaw

Rozróżnia się kilka typów dostaw:

 • dostawy bezpośrednie/pośrednie,
 • dostawy częściowe,
 • dostawy dzielone,
 • dostawy nadmierne/niepełne,
 • dostawy wewnętrzne.

Bezpośrednia dostawa - Przewożenie towarów bezpośrednio od sprzedającego do kupującego bez przejściowego magazynowania lub niepotrzebnych opóźnień w dystrybucji. Często stosowane, gdy strona trzecia pośredniczy między dostawcą a kupującym [M. Fertsch 2006, s. 374].

 • Dostawy obowiązkowe, państwowy skup głównych produktów rolnych po cenach stałych, zwykle niższych niż wolnorynkowe, ze wszystkich gospodarstw rolnych, w ilości zależnej od wielkości ich powierzchni i indywidualnych kryteriów; system dostaw obowiązkowych, wprowadzony w Polsce 1951, do ok. 1955 stosowany przez wszystkie kraje komunistyczne w celu regulowania rynku i świadczeń rolnictwa na rzecz industrializacji, po 1955 był ograniczony ze względu na jego ujemne skutki produkcji rolnej; w Polsce 1954-59 dostawy obowiązkowe zostały znacznie zmniejszone a w 1972 - zniesione [Encyklopedia PWN D-H].
 • Łańcuch dostaw to współdziałające w różnych obszarach funkcjonalnych firmy wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci, między którymi przepływają strumienie produktów, informacji i środków finansowych [J. Witkowski 2003 s. 17].
 • Sieć dostaw zdefiniować można jako zbiór wzajemnie współzależnych ogniw łańcuchów dostaw, które współdzielą odpowiednią informacje i podejmują wspólne decyzje w celu lepszej koordynacji i synchronizacji przepływu materiałowego. W sieci dostaw wstępuje najczęściej duża liczba powiązać wielorakich [A. Świerczek 2007, s. 76].
 • Ilekroć w ustawie jest mowa o dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu [[[Dziennik Ustaw]] Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 9 lutego 2004r. nr 19, poz. 177 art. 2 pkt 2]
 • Dostawcy - Organizacje, które dostarczają zasobów innym organizacjom [R. W. Griffin Warszawa 1996, s. 112].

Sterowanie logistycznym procesem i zarządzanie łańcuchem dostaw

Przepływ strumieni wyrobów i materiałów podczas produkcji przebiega sprawnie gdy jest skrupulatnie przygotowany i jest możliwy dzięki logistyce. Logistyczne procesy powiny być przede wszystkim dopasowane i podporządkowane procesom produkcji.

Zarządzanie logistyczne obejmuje:

 • zaopatrzeniowe procesy - odpowiedzialne za dostawę materiałów od dostawcy zewnętrznego,
 • logistykę wewnętrzną - odpowiedzialną za przemieszczanie się fizyczne materiałów wśród przedsiębiorstwa,
 • proces dystrybucji - odpowiedzialny za dostarczenie gotowego wyrobu do klienta.

W fazie zaopatrzenia zadaniem logistyki jest:

 • wybór dostawcy,
 • zamówienie materiałów oraz komponentów, jak i
 • zapewnienie ich doręczenia do danego przedsiębiorstwa,
 • kontrola dostaw
 • przechowywanie do czasu wydania do produkcji.

W fazie produkcji logistyczne procesy obejmują:

 • wewnętrzny transport,
 • obsługa i magazynowanie zapasów (przewożenie materiałów, produkcji w toku, odpadów produkcyjnych)

W fazie zbytu (dystrybucji) obejmuje:

 • magazynowanie produktów gotowych,
 • ładunkiem,
 • dostarczeniem ich do odbiorców.

Łańcuch dostaw (ang. Supply chain)

Podążanie do jak najlepszej współpracy pomiędzy danym przedsiębiorstwem a jego dostawcami oraz odbiorcami zmierza do integracji tych podmiotów. Proces ten nazywa się łańcuchem dostaw, w jego wyniku współpracujące firmy, połączone ze sobą logistyczną siecią która obejmuje producentów, dostawców, dystrybutorów oraz klientów tworzy sieciową strukturę. Głównym celem jest osiągnięcie wspólnie ustalonych biznesowych celów. Partnerzy dzielą się posiadającymi informacjami, podejmują przedsięwzięcia, zaczynając od fazy zaprojektowania produktu, kończąc na wybraniu źródeł zaopatrzenia.

Koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw

Koncepcje te charakteryzują się:

 • koordynacją działań, a celem jest optymalizacja poziomu zapasów,
 • równomierny i ciągły przepływ materiałów,
 • ponoszone koszty w dalszych łańcuchach dostaw które są kształtowane z myślą o kliencie ostatecznym,
 • informacja o wyrobie, rynku itp.
 • ryzyko działalności wspólnie ponoszone oraz dzielone między partnerami.

Technologie informatyczne wykorzystywane w łańcuchu dostaw

W zarządzaniu dostawami wykorzystuje się technologie informatyczne takie jak:


Dostawaartykuły polecane
Łańcuch logistycznyRegionalne centrum dystrybucjiZadania logistyki w dystrybucjiSystemy DRPLogistyka zaopatrzeniaLogistykaStrategia zakupówZarządzanie sieciami dostawProces logistyczny

Bibliografia

 • Bozarth C., Handfield R. (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice
 • Duda I. (red.) (1995), Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Fertsch M. (2006), Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
 • Griffin R. (2017), Podstawy zarządzania organizacją, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Kołodziejczyk P. (2017), Usługi logistyczne w przedsiębiorstwach kurierskich krajowych i międzynarodowych, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 9
 • Mącik R. (2017), Postrzegane przez młodych polskich konsumentów bariery w transgranicznych zakupach internetowych, Czasopismo Studia Ekonomiczne, nr 330
 • Pająk E., Klimkiewicz M., Kosieradzka A. (2014), Zarządzanie produkcją i usługami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • PWN (2004), Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków Dz.U. 2004 nr 30 poz. 259
 • Stajniak M., Konecka W., Szopik-Depczyńska K. (2017), Algorytm obsługi transportowej ładunków w procesie zaopatrzenia, Logistyka, nr 6
 • Świerczek A. (2007), Od łańcucha dostaw do sieci dostaw, Logistyka, nr 1
 • Witkowski J. (2010), Zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Paulina Szczurek, Kołodziej Jakub