Usługa logistyczna

Z Encyklopedia Zarządzania

Usługa logistyczna - oznacza, zaaranżowanie przez profesjonalne przedsiębiorstwo transportu oraz przechowywania produktów łącznie z całkowitą obsługą formalno-prawną, wraz z obsługą celną. Usługa ta jest oferowana każdorazowo przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, zarówno transportowo-spedycyjne jak i wielkie centrum logistyczne.

Założenie usług logistycznych oparte jest na zasadzie 7W (z języka angielskiego 7R):

 • Właściwy produkt (right product)
 • Właściwy stan (right condiion)
 • Właściwa ilość (right quantity)
 • Właściwe miejsce ( right place)
 • Właściwy konsument (right customer)
 • Właściwy czas (right time)
 • Właściwy koszt (right cost). (K. Kopeć, s. 306-311)

TL;DR

Usługa logistyczna to kompleksowa obsługa transportu i przechowywania produktów, wraz z formalno-prawną obsługą i obsługą celną. Usługi logistyczne są oferowane przez przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne i centra logistyczne. Wyróżnia się trzy rodzaje operatorów usług logistycznych: transportowe, spedycyjne i logistyczne. Firmy logistyczne wykonują wiele zadań, takich jak obsługa celna, wspomaganie sprzedaży, przewóz towarów i obsługa klientów. Zapotrzebowanie na usługi logistyczne rośnie z powodu wzrostu cen obsługi zapasów, wzrostu różnorodności produktów, integracji procesów gospodarczych, wzrostu cen transportu i rozwoju technologii komputerowych. Wykonywanie usług logistycznych obejmuje cztery etapy: przygotowawczo-organizacyjny, realizacji, kontroli i pokontrolny. Istotne jest silne oddziaływanie między firmą logistyczną a klientem na każdym etapie. Pomiar jakości usług logistycznych jest trudny, a obsługa klienta jest ważnym aspektem logistyki.

Operatorzy usług logistycznych

Współcześnie, możemy wyróżnić trzech wykonawców usług logistycznych, którzy funkcjonując na rynku oferują usługi transportowo-spedycyjno-logistyczne, a także nadprogramowe usługi. Oferowane przez nich usługi to:

 • Usługi transportowe - odnoszą się do realizowania zleceń przewozowych za odpowiednio uiszczoną opłatą, których rezultatem powinien być transport osób oraz towarów z limitowanym zakresem doradztwa, który ma wpływać na bezproblemowe i wydajne funkcjonowanie każdego z sektorów gospodarki
 • Usługi spedycyjne - obejmują aranżowanie transportu materiałów, obsługi celnej, ubezpieczenia, oraz przygotowywanie wymaganej dokumentacji
 • Usługi logistyczne - dotyczą realizowania działań transportowo-spedycyjnych, usług terminalowych, czynności uszlachetniających (np. foliowanie)

Zakres czynności, podlegający pod usługi logistyczne, może być dość różnorodny. Obszar usług logistycznych, a także firm, które je realizują nazywa się sektorem TSL (Transport - Spedycja - Logistyka). (A. Chojnacka, s. 70-77)

Zadania, jakie pełnią firmy logistyczne

Firmy, które trudnią się oferowaniem usług logistycznych, pełnią następujące obowiązki:

 • Przeprowadzanie formalności celnych
 • Dynamiczne wspomaganie sprzedaży
 • Ubezpieczenia transportowe
 • Przewożenie towarów do wyznaczonych miejsc
 • Przeznaczanie środków pieniężnych np. na marketing usług logistycznych
 • Obsługa klientów
 • Prace związane z przemieszczaniem i magazynowaniem, (K. Kopeć, s. 306-311)

Powody rosnącego zapotrzebowania na usługi logistyczne

Obecnie logistyka odgrywa istotną rolę zarówno w państwach o wysokim jak i średnim poziomie rozwoju gospodarczego. Przyczynami tendencji wzrostowej na zapotrzebowanie usług logistycznych są:

 • Podwyżka cen obsługi zapasów
 • Zwiększenie różnorodności produktów
 • Integracja procesów gospodarczych
 • Wzrastające ceny transportu
 • Rozwój technologii komputerowych, (K. Kopeć, s. 306-311)

Szerzący się trend, stwarza spore wyzwanie dla firm logistycznych, które muszą ciągle uaktualniać oraz wprowadzać pewne udoskonalenia w swoich ofertach przygotowanych z myślą o klientach, po to, aby utrzymać swoją pozycję na rynku. Firmy świadczące usługi logistyczne, szczególnie w zakresie długoterminowych umów, zaczynają być elementami jednostki produkcyjnej, w zakresie łańcucha dostaw. W wymiarze tym, ważne jest umiejętne zrealizowanie zadania przez każdą ze stron łańcucha logistycznego, a zwłaszcza przez wykonawcę logistycznego, który pełni kluczową rolę, mając wpływ na m.in. zwiększenie satysfakcji klientów czy wzrost zyskowności całego projektu (J. Dobroszek)

Przebieg wykonywania usług logistycznych

W procesie wykonywania usługi logistycznej możemy wyróżnić 4 podstawowe etapy:

 1. etap przygotowawczo-organizacyjny
 2. etap realizacji
 3. etap kontroli
 4. etap pokontrolny

Duże znaczenie ma dość mocne oddziaływanie między przedsiębiorstwem, które świadczy usługi logistyczne, a klientem w każdym z wyróżnionych etapów. Procesy jak i zdarzenia, które mają miejsce w każdym z etapów wykonywania usługi, mocno się ze sobą łączą. Ponadto do każdego z czterech etapów zauważalne są czynności zarówno ze strony przedsiębiorstw (usługodawca), ale i klientów (usługobiorca). Pierwsza z wymienionych stron skupia się w swoich poczynaniach na doręczeniu usługi na jak najwyższym poziomie, z kolei druga strona po zrealizowaniu usługi, wydaje subiektywną opinię (ocenia usługę). Utrudnienie, stanowi wielorazowy pomiar, jakości dostarczanych usług, podobnie, przed ale też i po jej zrealizowaniu. Pomiar, jakości usług logistycznych powinien mieć miejsce podczas jej wykonywania, co zwykle jest kłopotliwe, biorąc pod uwagę specyfikę tychże usług. Z punktu widzenia logistyki, ważnym pojęciem powiązanym z usługą logistyczną jest obsługa klienta, która powinna być realizowana w obszarze czynności logistycznych. Dodatkowo, można ją zdefiniować, jako zespół pojedynczych usług z obszaru logistyki ( M. Kadłubek, s. 1517-1525)


Usługa logistycznaartykuły polecane
Usługa transportowaLogistykaWartość dodana (Logistyka)Logistyka międzynarodowaLogistyka dystrybucjiZarządzanie sieciami dostawZasady funkcjonowania rynku usługOptymalizacja powiązań transportowychMarketing usług turystycznych

Bibliografia


Autor: Anna Zaczkiewicz