Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego
Polecane artykuły


Umowa najmu okazjonalnego jest szczególnym rodzajem najmu, który uregulowany jest w art. 19a – 19e Ustawy o ochronie praw lokatorów. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Do tego rodzaju umowy stosuję się dodatkowo przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące najmu lokali (art. 690 – 692), a następnie przepisy dotyczące wszystkich umów najmu (art. 659 – 679).

Największą zaletą umowy najmu okazjonalnego w stosunku do tradycyjnej formy umowy najmu jest możliwość szybkiego usunięcia najemcy z lokalu przy pomocy komornika.

Sposób zawarcia umowy najmu okazjonalnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oznacza to, że zarówno wynajmujący jak i najemca muszą złożyć pod umową własnoręczny podpis. Dodatkowo przepisy stanowią, iż dla umowy najmu okazjonalnego konieczne jest przedstawienie następujących elementów:

 • oświadczenia najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w zakresie opróżnienia i wydania lokalu,
 • oświadczenia właściciela lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w tym lokalu w przypadku przeprowadzenia egzekucji,
 • wskazania przez najemcę lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w razie przeprowadzenia egzekucji.

Jedynie pierwszy element związany z oświadczeniem najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w zakresie opróżnienia i wydania lokalu musi zostać złożony w formie aktu notarialnego. Pozostałe elementy mogą zostać przedstawione w zwykłej formie pisemnej.

Różnice między umową najmu okazjonalnego a zwykłą umową najmu

Do podstawowych różnić między umową najmu okazjonalnego, a tradycyjną formą umowy najmu można zaliczyć:

 • w ramach podpisywania umowy najmu okazjonalnego, występuje gwarancja notarialna w której najemca lokalu poddaje się ewentualnej egzekucji oraz wydania lokalu mieszkaniowego właścicielowi,
 • w ramach podpisywania umowy najmu okazjonalnego, najemca wskazuję inny lokal w którym mógłby zamieszkać w razie wykonania egzekucji,
 • w ramach podpisywania umowy najmu okazjonalnego, istnieje możliwość dokonania egzekucji mieszkaniowej (również wobec kobiet w ciąży i małoletnich),
 • umowa najmu musi zostać zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia najmu,
 • umowa najmu okazjonalnego podpisywana jest z najemcą na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Zalety i wady sporządzania umów najmu okazjonalnego

Zalety:

 • ułatwienia w zakresie rozwiązywania umów najmu,
 • ułatwienie w odzyskiwaniu lokalu po zakończeniu wynajmu,
 • większe bezpieczeństwo wynajmującego w razie wystąpienia problemów z najemcą.

Wady:

 • wysokie koszty związane z zawarciem takiej umowy,
 • najemca musi posiadać możliwość zamieszkania w innym lokalu,
 • umowa najmu okazjonalnego musi być sporządzona w bardzo skrupulatny sposób.

Bibliografia

Autor: Magdalena Sikorska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.