Umowa powiernicza

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Umowa powiernicza - nienazwana umowa o świadczenie usług, co zgodnie z art. 750 KC jest podstawą do stosowania przepisów o zleceniu (art. 734-751 KC).

Umowa powiernicza jest to umowa zawarta między powiernikiem a powierzającym, określająca prawa i obowiązki stron dotyczące zakresu i sposobu wykonywania powiernictwa.


Umowa, na podstawie której odbiorca rzeczy uzyskujący na niej własność zobowiązuje się przenieść z powrotem własność na pozbywcę rzeczy w określonych okolicznościach.

Rodzaje powiernictwa

Rodzaje powiernictwa:

 1. zarząd powierniczy - powiernik zarządza powierzonymi rzeczami lub prawami majątkowymi, będącymi jego własnością, w obcym interesie,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie - powiernik uzyskuje własność przeniesionych na niego rzeczy lub praw majątkowych w celu zabezpieczenia wierzytelności,
 3. powiernictwo bez przenoszenia własności - powiernik jest uprawniony do zarządzania obcym majątkiem we własnym imieniu z uprawnieniami zbliżonymi do właściciela, jednocześnie wierzyciel jest pozbawiony możliwości sprawowania zarządu.


Forma i treść umowy powierniczej

Umowa powiernicza nie wymaga szczególnej formy. Ze względów dowodowych wskazane jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

Umowa powiernicza powinna zawierać:

 • cel zawarcia umowy,
 • prawa i obowiązki stron będące przedmiotem powiernictwa,
 • określenie rzeczy lub praw stanowiących przedmiot umowy,
 • wskazanie beneficjentów lub wyznaczenie zasad ich określenia,
 • wskazanie warunków, po których spełnieniu beneficjenci otrzymają rzeczy lub prawa,
 • określenie czasu trwania umowy.

Bibliografia

 • Rytwińska M., "Przelew wierzytelności na zabezpieczenie", Wolters Kluwer Polska 2007,
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Autor: Elżbieta Nogieć

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.