Umowa powiernicza

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Umowa powiernicza - nienazwana umowa o świadczenie usług, co zgodnie z art. 750 KC jest podstawą do stosowania przepisów o zleceniu (art. 734-751 KC).

Umowa powiernicza jest to umowa zawarta między powiernikiem a powierzającym, określająca prawa i obowiązki stron dotyczące zakresu i sposobu wykonywania powiernictwa.


Umowa, na podstawie której odbiorca rzeczy uzyskujący na niej własność zobowiązuje się przenieść z powrotem własność na pozbywcę rzeczy w określonych okolicznościach.

Rodzaje powiernictwa

Rodzaje powiernictwa:

 1. zarząd powierniczy - powiernik zarządza powierzonymi rzeczami lub prawami majątkowymi, będącymi jego własnością, w obcym interesie,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie - powiernik uzyskuje własność przeniesionych na niego rzeczy lub praw majątkowych w celu zabezpieczenia wierzytelności,
 3. powiernictwo bez przenoszenia własności - powiernik jest uprawniony do zarządzania obcym majątkiem we własnym imieniu z uprawnieniami zbliżonymi do właściciela, jednocześnie wierzyciel jest pozbawiony możliwości sprawowania zarządu.


Forma i treść umowy powierniczej

Umowa powiernicza nie wymaga szczególnej formy. Ze względów dowodowych wskazane jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

Umowa powiernicza powinna zawierać:

 • cel zawarcia umowy,
 • prawa i obowiązki stron będące przedmiotem powiernictwa,
 • określenie rzeczy lub praw stanowiących przedmiot umowy,
 • wskazanie beneficjentów lub wyznaczenie zasad ich określenia,
 • wskazanie warunków, po których spełnieniu beneficjenci otrzymają rzeczy lub prawa,
 • określenie czasu trwania umowy.

Bibliografia

 • Rytwińska M., "Przelew wierzytelności na zabezpieczenie", Wolters Kluwer Polska 2007,
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Autor: Elżbieta Nogieć

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.