Ubezpieczenie assistance

Z Encyklopedia Zarządzania
Ubezpieczenie assistance
Polecane artykuły


Ubezpieczenie assistance to rodzaj ubezpieczenia,często pakiet ubezpieczeń, dzięki któremu ubezpieczony otrzymuje doraźną pomoc (medyczną, techniczną lub w celu zdobycie informacji) w przypadkach awaryjnych, zdarzeniach losowych, lub np. podróży zagranicznej (uszkodzenie pojazdu) ale też również w obszarze prawnym i zdrowia: własnego i swojej rodziny.

Wiele firm ubezpieczeniowych dodaje pakiet assistance do:

 • wykupionego ubezpieczenia AC (autocasco – dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych na wypadek uszkodzenia, utraty, zniszczenia lub kradzieży) lub OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdów mechanicznych)
 • do produktów bankowych(np. kart kredytowych)
 • do ubezpieczeń turystycznych, komunikacyjnych czy mieszkaniowych

Jednakże jest to pakiet tylko podstawowy i obejmuje zazwyczaj tylko pomoc na wypadek kolizji drogowej.


Rodzaje ubezpieczeń assistance

Ubezpieczenia assistance można podzielić ze względu na zakres oferowanych świadczeń na następujące:

 1. Assistance komunikacyjny – (przeważnie bezpłatny dodatek do OC/AC,NNW) – ubezpieczenie zapewniające ubezpieczonemu określony w umowie rodzaj pomocy – techniczną (holowanie, naprawa, zimą- pomoc w uruchomieniu silnika, auto zastępcze), medyczną (opieka medyczna dla ubezpieczonego i dla członków jego rodziny), informacyjną (udzielenie ubezpieczonemu informacji na przykład o tym gdzie znajduje się najbliższa stacja benzynowa itp.).
 2. Assistance domowy – ubezpieczenie obejmujące szybką pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach domowych czyli w praktycznym ujęciu – pomoc hydraulika na wypadek pękniętej rury czy przeciekającego kranu lub ślusarza w przypadku problemów np. z zamkiem.
 3. Assistance medyczny - zapewnienie pomocy i opieki medycznej ubezpieczonemu i członkom jego rodziny. Obejmuje np. pokrycie kosztów leczenia, hospitalizacji w przypadku nagłego wypadku.
 4. Assistance w podróży – zapewnia pomoc w wypadkach losowych w trakcie podróży, wyjazdów turystycznych (również zagranicznych ale zależy to od czy dana oferta to obejmuje). Obejmuje między innymi przywiezienie poszkodowanych objętych ubezpieczeniem do szpitala w razie wypadku, pokrycie kosztów leczenia poza granicami Rzeczypospolitej, pomoc w razie utraty bagażu czy telefoniczne udzielenie informacji oraz wsparcie w dalszym zaplanowaniu podróży.
 5. Assistance prawny – zapewnia ubezpieczonemu dostęp do potrzebnych aktów prawnych, wzorów formularzy podatkowych, różnego rodaju wzorów umów cywilnoprawnych ( np. umowa o pracę, najmu, kupna-sprzedaży, o dzieło, zlecenie itd.). Ma obowiązek udzielić również informacji o wszelakich zasadach i kosztach wynikających z prowadzenia sporów sądowych, o zobowiązaniach podatkowych klienta, o zmianach ruchu drogowego na terenie państw Europy, o zasadach dziedziczenia spadku.
 6. Assistance dla firm – obejmuje pomoc na wielu płaszczyznach prosperowania przedsiębiorstw aby zapewnić ciągłość jego prosperowania. Wyróżnia się tu między innymi usługi serwisowe w przypadku awarii sprzętu biurowego, pomoc specjalisty IT w razie problemów ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem itp. , opiekę medyczną w przypadku zagrożenia zdrowia i życia pracownika firmy. Bardo przydatna częścią tego ubezpieczenia jest również dostęp do wszelakich infolinii oraz usług konsjerża (fr. concierge).

Zakres świadczeń - Pakiet assistance

Przed wykupieniem pakietu assistance u swojego ubezpieczyciela warto wiedzieć, że jest ono dobrowolne, nieobowiązkowe i niezbyt kosztowne. Czas trwania umowy związanej ze swoim biurem może być krótszy niż rok kalendarzowy (12 miesięcy) – co za tym idzie – można go wykupić np. tylko na okres wyjazdu na wakacje, wyjazdu zagranicznego w wybranym momencie podczas trwania głównej polisy ubezpieczeniowej. (Ł. Kurnik, M. Majewska, W. Michalska 2018, s.114)

W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia (np. na drodze) jeśli klient wykupił pakiet assistance zazwyczaj wystarczy, że zadzwoni do swojego ubezpieczyciela i powie co się stało a zadaniem ubezpieczyciela jest zorganizować potrzebną pomoc. Klient będzie wówczas zapytany o swoje dane osobowe, numer rejestracyjny pojazdu, miejsce, w którym poszkodowani obecnie się znajdują oraz numer telefonu. W zależności od warunków zawarcia umowy z ubezpieczycielem musi on (w zależności od wykupionego pakietu) w jej ramach zapewnić:

 • transport pasażerów i bagażów,
 • holowanie,
 • zapewnienie samochodu zastępczego
 • nocleg dla poszkodowanych.
 • Dostarczenie paliwa
 • Udzielenie niezbędnych informacji

Gwarancją otrzymania pomocy ma być to, że infolinie są otwarte 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Według szacunków Mondial Assistance w 2016 roku aż 2,6 mln Polaków zdecydowało się na wykupienie ubezpieczenia assistance. W zależności od umowy pomocą assistance mogą być objęte zdarzenia zarówno powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i państw należących do Unii Europejskiej oraz innych państw wyszczególnionych w umowie z ubezpieczycielem. Warto więc przy podpisywaniu umowy zwrócić szczególną uwagę na limit, które są określone przez ubezpieczyciela. Klient ma zazwyczaj do wyboru kilka wariantów zakupu pakietu jak na przykład Standard, Komfort, Premium itd, gdzie każdy różni się od siebie większym zakresem objętym pomocą assistance ( Standard – pomoc podstawowa, Premium – pomoc o szerokim spektrum świadczeń). Niektóre firmy ubezpieczeniowe lub banki mają w swojej ofercie również takie pakiety jak:

 • Assistance opieka 24 h – obejmuje pomoc w przypadku nagłej choroby czyli wizyty u lekarzy (również wizyty domowe), pomoc pielęgniarki lub w przypadku koniecznej hospitalizacji(24h/dobę)
 • Assistance Dom 24h – zakres świadczeń obejmuje fachową pomoc na wypadek awarii w domu np. hydraulika, elektryka, ślusarza i in przez 24 godziny.


Bibliografia


Autor: Natalia Gąsior