Szkoła zawodowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Szkoła zawodowa
Polecane artykuły


Szkoła zawodowa jest to szkoła ponadgimnazjalna realizująca program ogólny kształcenia oraz jednocześnie kształcenia zawodowego. Program ten określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami [1]. Po zakończeniu edukacji absolwent otrzymuje jedynie świadectwo ogólne, natomiast kwalifikacje zawodowe może uzyskać zdając egzamin zawodowy zawodowy prowadzony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin ten ma dwie formy teoretyczną oraz praktyczną.

Grupy zawodów

Szkoły zawodowe oferują bogaty wachlarz grup zawodów, są to m.in.zawody:

 • budowlane
 • dotyczące instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz instalacji przemysłowych
 • związane z kształtowaniem środowiska
 • elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczne
 • hutniczo-odlewniczych
 • mechaniczne
 • spożywcze
 • górnicze oraz wydobywcze
 • gastronomiczne
 • fryzjersko-kosmetyczne
 • zawiązane z ochroną zdrowia
 • turystyczno-hotelarskie. [2]

Dualny system kształcenia

System dualny, inaczej przemienny podwójny, opiera się uczeniu teoretycznym w szkole zawodowej, a równocześnie kształceniu praktycznym w zakładzie. System ten dostosowuje się do potrzeb rynku oraz pracodawcy. Wówczas uczeń musi nawiązać bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwem, ponieważ obowiązkiem ucznia jest zorganizowanie praktyk oraz znalezienie przedsiębiorstwa, co pozwala mu na łatwiejsze, mniej stresujące wejście na rynek pracy po zakończeniu edukacji. Ponadto uczeń dostaje w ramach praktyk comiesięczne wynagrodzenie, co jest dobrą motywacją. Dualny system kształcenia odgrywa ważną role w krajach Unii Europejskiej np. we Szwajcarii, aż 87% uczniów oraz studentów szkól technicznych uczestniczy w takich systemie, a w Niemczech 69% [3].

Reformy w szkolnictwie zawodowym

Aktualny system kształcenia ponadgimnazjalnego składa się z: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, trzyletniej szkoły zawodowe, szkoły policealnej nie dłużej niż 2.5 roku oraz trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Zgodnie z reformą systemu oświaty z 2017 roku ten system zostanie zamieniony na szkoły ponadpodstawowe (likwidacja gimnazjów). tj:

 • pięcioletnie technikum
 • czteroletnie liceum
 • szkołę policealną
 • szkoły specjalistyczne przysposabiające do pracy
 • szkoły branżowe I oraz II stopnia.

Od roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, która zastąpi aktualną szkołę zawodową. Na lata szkolne 2017-2018, 2019-2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 rekrutacja uwzględniająca absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej. Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym, uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021. Szkoła branżowa II stopnia będzie zakończona egzaminem maturalnym, w związku z tym absolwenci będą mieli możliwość rozwijania swojej wiedzy na studiach wyższych, jakiej możliwości aktualnie nie mają absolwenci szkół zawodowych [4].

Bibliografia

Przypisy

 1. Dz.U. z 2012 r. poz. 977
 2. M. Górczyński (i. in), (2017), s. 6 i 7
 3. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego (2014) s. 9-11
 4. H. Sitko (2017) s. 6-8

Autor: Anna Górska