Pośrednik turystyczny

Z Encyklopedia Zarządzania
Pośrednik turystyczny
Polecane artykuły

Pośrednik turystycznyprzedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu na zlecenie klienta czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych (art. 3 pkt 6 u.u.t.). Odnosząc się do przytoczonego artykułu z Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, możemy wywnioskować, iż praca pośrednika turystycznego nie sprowadza się jedynie do organizowania imprez turystycznych, wręcz przeciwnie, odnosi się ona do podpisywania wszelkich umów o wykonanie usługi turystycznej. Zatem pośrednikami turystycznymi będą zarówno agencje podróży, które zajmują się sprzedażą uprzednio przygotowanych pakietów turystycznych bądź także usług pośrednich, do których możemy zaliczyć hotele czy tez przewoźników, jak i organizatorów turystyki (osoby zajmujące się organizowaniem imprez turystycznych, touroperaorzy). (M. Kachniewska, s. 239-259; Cybula P.)

Popyt i podaż turystyczna a pośrednicy turystyczni

Istota pośredników turystycznych bezpośrednio łączy się z pojęciem popytu i podaży turystycznej. Popyt turystyczny charakteryzuje się tym, iż ma bardzo specyficzną formę produktu turystycznego, na którą składają się nie tylko usługi, ale także wytwory materialne. Definiowany jest również, jako rozmiar zapotrzebowania na owy produkt w określonym czasie, przy ustalonej cenie. Natomiast podaż turystyczna stanowi wolumen produktu turystycznego, który jest przeznaczony do sprzedaży w danym czasie i przy ustanowionej wcześniej cenie. Wzajemna zależność i oddziaływanie popytu i podaży, pobudza działanie runku turystycznego, a to z kolei sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na usługi pośredników turystycznych. (M.Kachniewska s. 239-259, E.Dziedzic, T.Skalska, s. 11)

Rola pośrednika turystycznego

Rynek turystyczny jest obfity w różnego rodzaju oferty turystyczne, co sprawia, iż potencjalni nabywcy mają trudności w wybraniu najbardziej atrakcyjnej oferty. Niekiedy organizowanie samodzielnej podróży jest dla niektórych problematyczne i czasochłonne, dlatego lepszym rozwiązaniem jest oddać to zadanie w ręce pośrednika turystycznego. Ponadto decydując się na udział pośrednika turystycznego w organizowaniu podróży, nabywcy zyskują pewność, że wybrane przez nich miejsce na wypoczynek będzie sprawdzone m.in. pod względem, jakości świadczonych usług. Jego rola na rynku turystycznym jest bardzo znacząca, gdyż nie tylko zajmuje się on organizacją wycieczek czy podróży, ale także pomaga wytwórcom usług cząstkowych (restauratorom, hotelarzom itd.), znaleźć się na rynkach, które tworzą ruch turystyczny. Jest to możliwe za sprawą pakietów turystycznych, do których pośrednicy dołączają usługi oferowane przez owych producentów, wcielając się w rolę organizatora jak i pełniąc funkcję agenta sprzedaży. (M.Kachniewska, s. 239-259)

Pośrednik turystyczny, a turystyka medycyny

Turystyka medyczna, zaliczana jest do szerszej kategorii, jaką jest turystyka zdrowotna, razem z turystyką Spa i wellness oraz turystyką uzdrowiskową. Jej definicja przedstawia się, jako czynności ludzi, które są wynikiem ich świadomych decyzji zmierzających do otrzymania opieki medycznej, w rozległym tego słowa znaczeniu (nie tylko w państwie danej osoby, ale również poza jego granicami). Podobnie jak w przypadku zorganizowania podróży w celu innym niż zdrowotny, turyści często oddają sprawy organizacyjne w ręce pośredników, tak w tej gałęzi turystycznej jest dokładnie tak samo. Istotny staje się kierunek naszego wyjazdu, czyli m.in. miejsce pobytu, ale także standard usług prezentowany przez wybrany ośrodek. Tutaj z pomocą przychodzą pośrednicy, do których obowiązków należy:

  1. pozostawanie w ciągłym kontakcie z nabywcą usług medycznych, podczas jego wyjazdu
  2. doradztwo w zakresie wyboru ośrodka medycznego
  3. wszelkiego rodzaju formalności (np. wizowe)
  4. zaplanowanie opieki medycznej, po zakończonym pobycie. (A. Lubowicki-Vikuk, s. 553 – 568)

Oddziaływanie technologii komputerowych na pośredników turystycznych

W dobie XXI wieku jednym z podstawowych sposobów promocji pakietów turystycznych są technologie komputerowe, czyli np. portale społecznościowe bądź aplikacje. Stanowią one znaczne ułatwienie w sposobie poszukiwania informacji na temat ofert turystycznych, gdyż możemy przeglądać oferty, porównywać je cenowo, a także oglądać zdjęcia wybranych miejsc, a wszystko to bez konieczności wychodzenia z domu. Rozprowadzanie usług turystycznych w formie elektronicznej, staje się coraz bardziej powszechne, również ze względu na szatę graficzną prezentowanych usług (odpowiednia kolorystyka, dźwięki). Tak znaczny postęp technologiczny, stawia pod znakiem zapytania przyszłość pośredników turystycznych, którzy usługi turystyczne dystrybuują głównie w formie sprzedaży agencyjnej. (M. Kachniewska, s. 86-90)

Bibliografia

Autor: Anna Zaczkiewicz

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.