PCM - Etap programowania

PCM - Etap programowania
Polecane artykuły


Programowanie jest wstępną fazą cyklu życia projektu, polegającą na uzgodnieniu między krajami - beneficjentami* a Unią Europejską Dokumentu Strategii Krajowej.

W etapie tym dokonuje się ustalenia wstępnych warunków współpracy - ogólne wytyczne, zasady współpracy. Uzgodnienia dotyczą także tego w jakim zakresie UE udostępni swoje środki i na jaki cel tzn. jakie dziedziny, obszary wymagają wsparcia przy pomocy środków pomocowych UE. W tym przypadku konieczna jest interwencja państwa poprzez wspomaganie działań nie możliwych do przeprowadzenia w innych warunkach (bez pomocy Unii Europejskiej).

Analiza prowadzona w ramach etapu programowania opiera się o wskaźniki socjoekonomiczne i wytyczne krajowe, a w szczególności Unii Europejskiej. Głównym jej założeniem jest identyfikacja i uzgodnienie głównych celów, to samo dotyczy priorytetów sektorowych (są ustalane w oparciu o doświadczenia z przeszłości i będą wykorzystywane przy przyszłych projektach)

  • beneficjent (project provider) - podmiot zgłaszający projekt oraz odpowiedzialny za jego realizację; beneficjentem jest więc ten podmiot, który wnioskuje o dofinansowanie projektu, z którym następnie zawierana jest umowa o dofinansowanie projektu oraz który odpowiada za rozliczanie postępów projektu i środków finansowych przyznanych na jego realizację.

Bibliografia

  • www.cie.gov.pl,

Autor: Anna Zwierzyk