Modele tendencji rozwojowej w planowaniu

Modele tendencji rozwojowej w planowaniu
Polecane artykuły


Realizacja funkcji planowanie strategicznego opiera się na analizie zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie i gospodarce. Najważniejszymi metodami stosowanymi w trakcie tych analiz są metody i techniki prognozowania. Model tendencji rozwojowej lub inaczej mówiąc analiza trendu jest klasyczną metodą statystycznej analizy danych.

Pozwala na przygotowanie prognoz dla większości cech i zjawisk dających się sparametryzować, tzn. przedstawić w postaci wyników pomiaru. Jego wadą jest niewielki poziom dokładności w przypadku długiego horyzontu prognozowania.

Model tendencji rozwojowej często jest nadużywany w planowaniu strategicznych, gdyż nie bierze się pod uwagę wspomnianej wcześniej niskiej dokładności prognoz długoterminowych.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak