Metody kompensowania zaburzeń w produkcji

Z Encyklopedia Zarządzania
Metody kompensowania zaburzeń w produkcji
Polecane artykuły


Zapasy kompensacyjne tworzone są dla grup o średnim, a szczególnie o małym udziale w wartości produkcji. Będzie to działanie w kierunku minimalizacji kosztów produkcji w toku procesu. Dla pozostałych asortymentów stanowiących jednak tylko około 10% ilości, należy iść w drugim kierunku kompensowania zaburzeń, a mianowicie stosować większą szczegółowość planowania i regulacji.

Dokładność sterowania może być kierunkowana na wszystkie przedmioty lub wybraną ich liczbę lub na cały cykl, względnie na niektóre stanowiska robocze. Dane dotyczące ograniczenia liczby przedmiotów wymagających dokładnego sterowania uzyskuje się z analizy krzywej Pareta. Przepływ wybranych wyrobów powinien być kontrolowany przez wszystkie stanowiska procesu. Pozostałe grupy przedmiotów produkcji można ograniczyć do kontrolowania przepływu jedynie przez najważniejsze stanowiska pracy.

Następnym czynnikiem wpływającym na dokładność sterowania jest poziom stabilności produkcji. Na tym etapie ograniczyć się trzeba do oceny jakościowej, ponieważ stabilność produkcji jest trudna do określenia w sposób bardziej wymierny.

Częstotliwość sterowania jest kolejnym problemem kompensacji wpływu zaburzeń. Analiza ta może być przeprowadzana z punktu widzenia sprawności operatywnego zarządzania procesem produkcyjnym.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Kowalczyk, Szczepan Cieślak