Metoda kosztów minimalnych

Z Encyklopedia Zarządzania
Metoda kosztów minimalnych
Polecane artykuły


Metoda minimalnych kosztów jest jedną z metod służącą do obliczania optymalnej wielkości partii produkcyjnej. Metoda ta wykorzystuje technikę graficzną lub analityczną. Obie te techniki wykorzystują takie same założenia odnoszące się do kształtowania składników jednostkowego kosztu produkcji. W metodzie minimalnych kosztów za kryterium obliczeń uznaje się minimalizację jednostkowego kosztu produkcji.

Technika graficzna wykorzystującą wykresy kształtowania się składowych kosztu jednostkowego produkcji. Zwiększanie partii wyrobów prostych nie powoduje zmiany jednostkowych kosztów stałych, a poziom kosztów jednostkowych kształtowany jest przez koszty prac przygotowawczo-zakończeniowych oraz kosztów zamrożenia.

Optymalna wielkość partii wyrobów wyznacza się także za pomocą techniki analitycznej, wykorzystującej określone formuły matematyczne. Do obliczania optymalnej wielkości partii jest wiele różnych wzorów, przy czym największą trudność w obliczeniach sprawia określenie wielkości kosztów zamrożenia środków obrotowych.

Autor: Krzysztof Kowalczyk, Szczepan Cieślak