Czas realizacji procesu produkcyjnego

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Lead time)
Czas realizacji procesu produkcyjnego
Polecane artykuły


Czas realizacji procesu produkcyjnego jest szeroko stosowanym pomiarem w produkcji. Mówi, ile czasu potrzeba na rozpoczęcie i ukończenie czegoś. Terminy czasu oczekiwania mogą być postrzegane bardzo różnie, w zależności od osobistych preferencji i tła pracy, dlatego te terminy zostały zdefiniowane. Zakres tych terminów to moment od zamówienia przez klienta do dostarczenia zamówienia klientowi, zakres ten jest najważniejszym pomiarem dla każdej firmy, struktury i efektywności firmy. Kroki z otrzymanego zamówienia klienta do dostawy odebranej przez klienta są reprezentowane przez pięć terminów.

  • czas realizacji zamówienia
  • czas obsługi zamówienia
  • czas realizacji produkcji
  • czas realizacji wytworzenia
  • czas realizacji dostawy

Ilość pracy, którą obejmuje każdy termin, jest różna, a niektóre z nich są umieszczone w odpowiednim czasie równolegle do siebie.

Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia to najdłuższy czas realizacji. Kiedy klient wysyła zamówienie, zegar zaczyna odliczać. To tykanie kończy się dopiero po zrealizowaniu zamówienia i otrzymaniu przez klienta żądanych informacji. Jeśli zamówienie składa się z kilku dostaw, pomiar kończy się w momencie otrzymania ostatniej dostawy lub każdej dostawy można śledzić samodzielnie. Ten czas reprezentuje zdolność reagowania na zamówienia i prawie zawsze zależy od efektywności łańcucha dostaw. Czas realizacji zamówienia to jedyny czas, który jest interesujący dla klienta, ponieważ klient chce tylko wiedzieć, kiedy otrzyma to, co zostało zamówione. Jest to łatwe do zrozumienia w porównaniu do zamawiania z Internetu. Po złożeniu zamówienia dobrze jest otrzymywać e-maile z informacją, że zostały przetworzone lub wysłane, ale wszystko, na czym naprawdę zależy, to data nadejścia produktów (J. Rajaniemi 2012).

Czas obsługi zamówienia

Zamówienia klientów można odbierać na kilka sposobów, w tym za pomocą faksu i poczty e-mail. Po otrzymaniu zlecenia rozpoczyna się pomiar czasu obsługi zamówienia, który kończy się wraz z wprowadzeniem zamówienia do systemu. Pomiędzy tymi dwoma krokami, kolejność musi zostać zatwierdzona, aby zapewnić jej poprawność. Musi zawierać wszystkie potrzebne informacje, np. żądana data dostawy, adres dostawy, produkty, ilości i ceny. Przetwarzanie wpisu zamówienia obejmuje kontrolę eksportu, czas transportu, dostępność sprzedaży i cykl życia produktu. Optymalnie, czas obsługi zamówienia powinien wynosić jeden dzień lub mniej, ale w firmach międzynarodowych może to być trudne do osiągnięcia. Jeszcze ważniejsza jest poprawność zamówienia, która wymaga dużej uwagi, ponieważ błędy mogą powodować poważne opóźnienia w późniejszym okresie łańcucha dostaw (J. Rajaniemi 2012).

Czas realizacji produkcji

Po wprowadzeniu zamówienia do systemu ERP jest ono widoczne w fabryce. Jest to również wtedy, gdy pomiar czasu produkcji rozpoczyna się w momencie przekazania piłki do fabryki. Ich zadaniem jest potwierdzenie dostępności materiałów, planowanie i rozpoczęcie produkcji oraz przygotowanie towarów do wysyłki. Aby sprawdzić, jak szybko zamówienia są faktycznie realizowane w fabryce, czas realizacji produkcji zawiera potrzebne informacje. W produkcji Make-to-Stock jest to najważniejsza faza, w której można zaoszczędzić czas lub zmarnować czas. Czas realizacji produkcji jest pomiarem zewnętrznym; nie mówi, co zostało zrobione, ale jak szybko gotowe towary są gotowe do wysyłki. Jeśli wartość zapasów nie była ważna, gotowe jednostki można było po prostu przechowywać w ogromnym magazynie i wysłać po otrzymaniu zamówienia, co doprowadziłoby do wyjątkowo krótkiego czasu pracy nad produkcją. Nie jest to oczywiście sytuacja realna, ponieważ nie jest opłacalna i prowadziłaby do wysokiego ryzyka. Ponieważ czas produkcji nie widzi, co dzieje się w fabryce, nie wystarczy. Musi również istnieć wewnętrzny pomiar (A. Duboc 2018).

Czas realizacji wytworzenia

Wewnętrzny pomiar fabryki to czas realizacji wytworzenia. W momencie rozpoczęcia faktycznej produkcji zamówionego produktu rozpoczyna się również czas realizacji zamówienia. Zwykle gotowy moduł jest składany z submodułów. Czas realizacji produkcji dla określonego modułu jest liczony od najstarszego początku modułu produkcyjnego do modułu, który jest pakowany i gotowy do wysyłki. W przypadku submodułów moment, w którym produkcja może być postrzegana jako rozpoczęta, jest wtedy, gdy ma numer seryjny, tj. Po wydrukowaniu etykiety identyfikacyjnej. Podczas gdy Czas Produkcji jest pomiarem zewnętrznym, czas realizacji produkcji jest miarą wewnętrzną. Nie mówi, jak szybko po zamówieniu produkt był gotowy, ale mówi, ile czasu zajęło jego wykonanie. Czas potrzebny na wyprodukowanie gotowego modułu mówi również o tym, jak długi wysiłek i pieniądze zostały mu przypisane, zanim osiągnęły jakąś rzeczywistą wartość dla kogoś (A. Duboc 2018).

Czas realizacji dostawy

Po zakończeniu prac w fabryce, produkty są pakowane i gotowe do wysyłki, rozpoczyna się proces dostawy. Dokładnym momentem jest nacisk na problem z dostawą dla dostawy wychodzącej, co zmniejsza zapasy, umożliwia rozliczanie i umożliwia transport rezerwacji. Pomiar kończy się, gdy dostawa jest podpisana jako odebrana w miejscu docelowym, a klient otrzymał zamówienie. Czas realizacji dostawy jest zwykle dość statyczny i zależy od wybranej metody transportu i odległości do miejsca przeznaczenia. Można go skrócić tylko do pewnego stopnia, głównie poprzez zmniejszenie dodatkowych kroków, które dodają odpady, takie jak obsługa nie-wartości lub czekanie. W przypadku dostaw międzynarodowych, czas realizacji dostawy może być najbardziej czasochłonną częścią czasu realizacji zamówienia, zwłaszcza w modelu MTS (J. Rajaniemi 2012).

Bibliografia

Autor: Daniel Kozyra