Kwestionariusz badania satysfakcji klientów

Z Encyklopedia Zarządzania
Kwestionariusz badania satysfakcji klientów
Polecane artykuły


ZESTAW PYTAŃ DO WYWIADU TELEFONICZNEGO DOTYCZĄCEGO BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTÓW FIRMY

 1. Jak często korzysta Pani/Pan z usług naszej firmy?
 • Sporadycznie
 • kilka razy w miesiącu
 • kilka razy w roku
 1. Jak ocenia Pani/Pan poziom świadczonych usług?

Proszę zakreślić właściwy kwadrat z oceną wg skali 1 - 5, gdzie 5 oznacza ocenę maksymalną.

Laboratorium

 • merytoryczna poprawność wykonania usługi............ .........................
 • wydane dokumenty usługi............ .......................................................
 • czas realizacji usługi............ ...............................................................
 • udzielanie informacji, prowadzenie konsultacji itp............. ...............
 • kultura obsługi............ .........................................................................
 • koszt usługi............ ..............................................................................
 1. W jakiej odległości od Pani/Pana miejsca zamieszkania znajduje się firma?
 • bardzo blisko
 • do 5 km
 • 5–10 km
 • 10–15 km

Autor: Urszula Kozłowska, Małgorzata Kwiatkowska

 • więcej niż 15 km
 1. Czy odległość ta jest satysfakcjonująca; jeśli nie to proszę podać rejon miasta, w którym powinna się znajdować to firma?
 2. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości usług świadczonych przez firmę?