Skorzystaj z funkcji CYTATY na górze strony. Znajdź setki cytatów z książek naukowych na interesujący Cię temat.

Inwestycje brutto

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Inwestycje brutto obejmują produkcję nowych dóbr kapitałowych oraz ulepszenie istniejących dóbr kapitałowych np. budowa dróg, mostów, budynków i budowli, zakup maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi, środków transportu, zakup licencji na wytwarzanie produktów. Inwestycje realizowane są najczęściej w drodze zakupu towarów i usług przez przedsiębiorstwa. Rzadziej realizowane są natomiast przez gospodarstwa domowe i instytucje państwowe.

Inwestycje brutto w Systemie Rachunków Narodowych

W ujęciu statystycznym powszechnym i bardziej precyzyjnym pojęciem jest termin: nakładów inwestycyjnych brutto, który jest jedną z kategorii Systemu Rachunków Narodowych.

Nakłady inwestycyjne brutto w Systemie Rachunków Narodowych stanowią całość poniesionych nakładów na inwestycje, służących zarówno odtworzeniu majątku produkcyjnego zużytego w procesie produkcji, jak i powiększeniu zasobu tego majątku. Nakłady te są elementem składowym tzw. równania podziału PKB, czyli wzoru pokazującego ostateczny podział wytworzonej w kraju produkcji oraz importu pomiędzy różne rodzaje popytu. Wchodzą one w skład akumulacji brutto wraz ze zmianą zapasów.

Równanie podziału PKB ma postać:

PKB = C + G + I + ∆R + (E - M)

Gdzie:

C - spożycie indywidualne

G - spożycie zbiorowe

I - inwestycje (nakłady inwestycyjne brutto)

∆R- zmiana zapasów

E - eksport

M - import

Inwestycje brutto a inwestycje netto

Z terminem inwestycji brutto ściśle związane są inwestycje netto, które stanowią inwestycje brutto pomniejszone o wartość amortyzacji istniejącego zasobu kapitału. Amortyzacja jest ekonomicznym odzwierciedleniem procesu zużywania się istniejącego zasobu kapitału trwałego, dokładniej - odzwierciedla równowartość zużycia się zasobu kapitału w danym okresie. Zużywanie się zasobu kapitału fizycznego oznacza, że część dóbr wytwarzanych w gospodarce (tj. dóbr inwestycyjnych) należy przeznaczyć na odtworzenie zużytego kapitału. Podsumowując - część łącznych inwestycji (tj. inwestycji brutto) musi być przeznaczona na odtworzenie zużytego zasobu kapitału w rozmiarach odpowiadających amortyzacji. Pozostałą część inwestycji (tj. inwestycji netto) można wykorzystać na powiększenie już istniejącego zasobu kapitału.

Inwestycje brutto = Inwestycje netto + Amortyzacja

Inwestycje brutto a miary produkcji

Produkt Krajowy Brutto oraz Produkt Narodowy Brutto są miarami produkcji, które uwzględniają inwestycje brutto. Z powodu trudności w oszacowaniu amortyzacji w skali makroekonomicznej, w analizach ekonomicznych częściej wykorzystuje się PNB oraz PKB, pomimo faktu, iż Produkt Narodowy Netto (dochód narodowy) lepiej odzwierciedla dochód powstający w gospodarce.

Bibliografia

  1. Begg B., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 537.
  2. Milewski R., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 343-344.
  3. Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 44-45.

Autor: Jolanta Rusin

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.