Grupa interesów

Z Encyklopedia Zarządzania
Grupa interesów
Polecane artykuły


Grupa interesów- jest jedną z podstawowych form regulatora czyli jednostką wchodząca w skład otoczenia celowego organizacji po to aby regulować, kontrolować, wpływać na politykę i praktyki organizacji. Grupa interesów zostaje powołana przez swoich członków w celu wywierania wpływu na organizację. Grupy interesu nie posiadają oficjalnych atrybutów władz w jakie są wyposażone agencje rządowe, mogą jednak silnie wpływać na organizację wykorzystują media do zwrócenia uwagi opinii publicznej na swoje racje.

Przykłady grup interesów i ich działania

Do ważnych grup interesów zaliczamy: Krajową Organizację Kobiet, Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie, Unię Konsumentów, Organizację "Matki przeciwko pijanym kierowcom". Działanie tej ostatniej polega na wywieraniu nacisku na producentów napojów alkoholowych aby odpowiednio etykietowali swoje wyroby, na firmy samochodowe aby wprowadzono utrudnienia dla pijanych przy odpalaniu samochodu, na władze lokalne w celu uzyskiwania przepisów o wyszynku oraz na bary i restauracje aby nie sprzedawały one alkoholu osobom pijącym go w nadmiarze.

Patrz także: Interesariusze

Bibliografia

  • R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2001 r. s. 112
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem, pod. red. Mariana Strużyckiego, Difin, Warszawa 2002

Autor: Alicja Mazur