Gospodarka mieszana

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pomiędzy dwoma skrajnymi przypadkami, jakimi są gospodarka wolnorynkowa i gospodarka nakazowa istnieje gospodarka mieszana skupiająca w sobie cechy dwóch powyższych. Gospodarka mieszana określana jako mixed economy to współcześnie synonim rozwiniętej gospodarki rynkowej. Trudno jednoznacznie podać definicję gospodarki mieszanej ze względu na specyficzne jej formy występujące w różnych krajach. W literaturze przedmiotu gospodarkę mieszaną określa się jako gospodarkę rynkową, w której mechanizm "niewidzialnej ręki" jest w pewnym stopniu zastępowany, uzupełniany oraz korygowany działaniami państwa. Państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych.

Zakres i formy ingerencji państwa w gospodarkę

  • Tworzenie podstaw prawnych, gwarantujących wolność gospodarczą i własność prywatną
  • Jedną z ważniejszych funkcji państwa jest redystrybucja dochodów poprzez podatki oraz różnego rodzaju transfery takie jak: zasiłki dla bezrobotnych czy osób niepełnosprawnych
  • Decyzje państwa podejmowane na szczeblu centralnym dokonywane są z myślą o stabilizacji gospodarki. Działania rządu służą np.: zmniejszeniu bezrobocia, deficytu bilansu płatniczego czy przeciwdziałaniu inflacji. Narzędziami służącymi do osiągnięcia powyższych celów są: polityka podatkowa, wydatki państwowe, kontrola działalności kredytowej i stóp procentowych, regulowanie kursu walutowego itp.
  • Państwo zapewnia swobody ekonomiczne i równe szanse podmiotom gospodarczym.
  • Państwo kontroluje i reguluje pewne dziedziny gospodarki. Dostarcza dobra i usługi publiczne, takie jak oświata, obrona narodowa czy bezpieczeństwo wewnętrzne.

We współczesnym świecie gospodarki są w rzeczywistości mieszanką dwóch systemów. Ich funkcjonowanie opiera się na relacji powstającej między mechanizmem rynkowym a formami interwencji i ingerencji państwa w procesy gospodarcze. Do krajów, w których istnieje mechanizm rynkowy połączony z mechanizmem wspomagającym (państwem), należą rozwinięte gospodarki kapitalistyczne takie jak: Francja, Wielka Brytania, kraje skandynawskie czy Korea Południowa.


Bibliografia

  • B.Klimczak, "Mikroekonomia", Wydawnictwo AE im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2003r
  • D.Begg, S.Fischer, R.Donrnbusch, "Mikroekonomia", PWE, Warszawa 2003r
  • S.Marciniak, "Makro- i mikroekonomia Podstawowe problemy", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001r

Autor: Nina Roś