Charles de Freminville

Z Encyklopedia Zarządzania

Charles de Freminville (1856-1936) był francuskim inżynierem, jednym z najwybitniejszych pionierów nauki organizacji i teoretykiem zarządzania we Francji. W jego karierze zawodowej najbardziej znanymi były okresy: budowy linii kolejowej Paryż - Orlean (do 1898 r.), badań nad wytrzymałością metali oraz prezesury we Francuskim Narodowym Komitecie Organizacji w latach 1926-1932. W swych pracach (m.in. "Wdrażanie nowych metod pracy", "Metodyczna organizacja pracy") spopularyzował dorobek F. W. Taylora we Francji pod nazwą naukowej organizacji.

Etapy procesów przemysłowych

Freminville wyróżnia w procesach przemysłowych trzy główne etapy:

 1. Tworzenie pomysłów.
 2. Wdrożenie.
 3. Produkcja.

Tworzenie pomysłów - czyli powstanie zasadniczej myśli i opracowanie jej na podstawie oryginalnego modelu. Freminville uważał, że Francuzi przodują w tym zakresie, jednak skupiają się jedynie na stworzeniu nowego wyrobu. Nie biorą przy tym pod uwagę, że celem wynalazczości równie dobrze może być opracowanie nowej metody produkowania wyrobu.

Wdrażanie pomysłu - nadanie pomysłowi określonej formy praktycznej.

Produkcja - wytwarzanie na podstawie wynalazku wynalazki wyrobów w określonych seriach, po jak najmniejszych kosztach produkcji.

Freminville podzielił prace produkcyjne na:

 • Prace ręczne:
  • ciężkie,
  • wymagające umiarkowanego wysiłku,
  • wymagające przede wszystkim zręczności.
 • Prace maszynowe.
 • Prace przygotowawczo - zakończeniowe.

Wpływ Freminville'a na rozwój teorii zarządzania

Freminville odegrał kluczową rolę w rozwoju teorii zarządzania, wpływając na różne aspekty tej dziedziny. Jego prace dotyczyły m.in. zarządzania produkcją, organizacji pracy, minimalizacji kosztów produkcji i optymalizacji procesów. Jego idee były pionierskie i stanowiły podstawę dla dalszych badań i rozwoju teorii zarządzania.

Freminville wierzył w to, że podział pracy i minimalizacja kosztów produkcji są kluczowe dla efektywnego zarządzania. Jego założenia dotyczące podziału pracy opierały się na precyzyjnym określeniu ról i odpowiedzialności poszczególnych pracowników. Freminville wprowadził również innowacyjne metody minimalizacji kosztów produkcji, takie jak eliminacja zbędnych ruchów i optymalizacja procesów.

Ideologie Freminville'a znalazły zastosowanie w wielu organizacjach, zarówno w przemyśle, jak i w innych sektorach. Przykładem może być zastosowanie jego koncepcji podziału pracy i minimalizacji kosztów produkcji w fabrykach, co przyczyniło się do zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów produkcji. Ponadto, jego idee dotyczące naukowej organizacji znalazły zastosowanie w zarządzaniu projektami, gdzie precyzyjne planowanie i kontrola są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Dzięki swoim badaniom i innowacyjnym ideom, Freminville przyczynił się do rozwoju zarządzania jako dyscypliny naukowej. Jego prace stały się fundamentem dla dalszych badań i opracowań w dziedzinie zarządzania. Jego wkład w rozwój teorii zarządzania jest nieoceniony, ponieważ wpłynął na kształtowanie się nowoczesnych metod zarządzania i organizacji.

Ważną rolę przypisywał mistrzowi, który powinien dobierać pracowników na podstawie ich umiejętności. Najważniejszym zadaniem każdego mistrza jest kierowanie pracą innych ludzi, dlatego też nie powinien on pełnić żadnych innych funkcji.

Rozważając wpływ zmęczenia na koszt produkcji, postulował za Taylorem wyeliminowanie zbędnych ruchów robotnika, które mogłyby się stać dodatkowym źródłem zmęczenia. Ponadto doceniał wkład inteligentnych robotników oraz przedsiębiorczych innowatorów w procesie wdrażania danej koncepcji. Za błędny uważał pogląd jakoby postęp był jedynie sprawą inżynierów. W procesie produkcji robotnik powinien móc wprowadzić swój własny system do procesu wytwarzania.

Za ważną kwestię uważał też jak najmniej bolesne wprowadzanie koniecznych zmian, zauważając, iż każda nowa idea potrzebuje czasu by się upowszechnić i zostać zaakceptowana prze większość.

Inżynieria i badania Freminville'a

Charles de Freminville był wybitnym inżynierem, którego osiągnięcia są szeroko znane. Jego prace nad inżynierią miały ogromny wpływ na rozwój technologii i przemysłu we Francji. Freminville był odpowiedzialny za wiele innowacyjnych projektów inżynieryjnych, które przyczyniły się do postępu technologicznego i przemysłowego kraju.

Jednym z głównych obszarów badań Charlesa de Freminville'a było badanie wytrzymałości metali. Jego prace naukowe w tej dziedzinie przyczyniły się do znacznego postępu w inżynierii materiałowej. Freminville opracował nowe metody testowania wytrzymałości metali i wnosił istotne wkłady teoretyczne do tej dziedziny.

Freminville był odpowiedzialny za wiele znaczących projektów inżynieryjnych, które miały duże znaczenie dla rozwoju technologii i przemysłu. Jednym z najważniejszych projektów, którym kierował, było zbudowanie linii kolejowej Paryż-Orleans. Ten projekt był przełomowy dla transportu kolejowego i przyczynił się do rozwoju infrastruktury transportowej we Francji.

Projekty inżynieryjne pod kierownictwem Freminville'a miały istotne konsekwencje dla społeczeństwa i gospodarki. Budowa linii kolejowej Paryż-Orleans przyczyniła się do szybkiego rozwoju transportu kolejowego we Francji, co miało pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Ponadto, jego badania nad wytrzymałością metali przyczyniły się do poprawy jakości i bezpieczeństwa konstrukcji, co było kluczowe dla rozwoju przemysłu.


Charles de Freminvilleartykuły polecane
Klasyczna szkoła zarządzaniaZarządzanie naukoweKarol AdamieckiFrederick Winslow TaylorAleksiej Kapitonowicz GastiewTayloryzmStanisław BieńkowskiNurt uniwersalistycznyWalter A. Shewhart

Bibliografia

 • Kurnal J. (1985), Teoria organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa
 • Martyniak Z. (1996), Organizacja i zarządzanie - 60 problemów teorii i praktyki, Antykwa, Kluczbork
 • Martyniak Z. (2002), Historia myśli organizatorskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Agata Maniecka