Cło importowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Cło importowe
Polecane artykuły


Cło importowe - Cło jest to opłata nakładana przez państwo na towar w momencie przekraczania przez niego granicy celnej. Historycznie jest to najstarszy instrument polityki handlowej. W przeszłości cła stanowiły ważne źródło dochodu państwa, a także ochraniały własną produkcję. Cła importowe mają najszerszy zakres i niewątpliwie największe znaczenie. Mogą być wykorzystywane do różnych celów (fiskalnych, ochrony produkcji krajowej, bilansu płatniczego itp.). Najprościej mówiąc cło to oznacza, że importer musi płacić określoną sumę na rzecz państwa jako część ceny światowej danego dobra. Można powiedzieć, że jest to odsetek wartości towaru (cena zakupu powiększona o koszty) w zależności od jego rodzaju i stopnia wpływu na gospodarkę. Wartość stawki celnej jest ustalana niejednokrotnie do jednostek fizycznych np. za sztukę, kilogram, tonę czy litr.

Cechy cła

Cło jest świadczeniem pieniężnym na rzecz państwa. Jest ono [1]:

 1. bezzwrotne- zapłacone cło nie podlega zwrotowi
 2. przymusowe- regulowane przez przepisy prawa celnego
 3. nieodpłatne- w zamian nie nic się nie otrzymuje

Cło a podatek

Cło jest pobierane przez obszar celny danego kraju. Główną różnicą między podatkiem jest to, że cło dotyczy tylko importowanych towarów przez co nie ma charakteru powszechnego. Obowiązkiem zapłaty cła objęte są tylko podmioty gospodarcze. Co więcej cło jest często elementem polityki fiskalnej kraju, chroni rodzimy rynek oraz ma za zadanie zapobiegać importowi niektórych towarów. Cło jest dochodem budżetu państwa. Wpływy z podatków są znacznie wyższe niż wpływy z ceł [2].

Funkcje cła importowego

"Motywem stosowania ceł importowych jest przede wszystkim[3]:

 • Ochrona rodzimej produkcji
 • Ochrona określonego sektora gospodarki narodowej
 • Ochrona krajowego systemu cen
 • Poprawa bilansu handlowego"

Następstwa ceł importowych

"Cło ogranicza konkurencję na rynku importera, ponieważ wzrastają ceny dóbr zagranicznych dla konsumentów i producentów. Cło wprowadza element protekcji do polityki handlowej, a jedynym beneficjentem takiej sytuacji jest krajowy producent, który może zwiększać wielkość produkcji i wolumenu sprzedaży oraz podnieść ceny krajowe, odrywając je od cen światowych. Nałożenie cła powoduje przesunięcie popytu konsumenta z dóbr importowanych na dobra krajowe, a ta utrzymująca się tendencja skłania producenta do podniesienia ceny na dobro, często aż do poziomu, który jest wyznaczony przez obłożony cłem import. Ograniczenie konkurencji powoduje, że nie ceny międzynarodowe, a krajowe koszty i stawki celne, decydują o cenie produktu na rynku" [4].

Przykład

Stawka celna wynosi 0,2 wartości importowanego dobra A. tak więc cena krajowa dobra importowanego wynosi A+0,2 (z uwzględnieniem środków transportu itp.) W praktyce mówiąc o cłach mamy na myśli ten rodzaj ceł.

Przypisy

 1. Wolański R. (2009)
 2. Wolański R. (2009)
 3. Budzowski K. (2003)
 4. Kuna A. (2002)

Bibliografia

Autor: Artur Gawor, Natalia Papiernik