Anarchia

Anarchia jest to zjawisko polegające na zaniku lub dezintegracji funkcjonowania systemu władzy w organizacji lub w państwie. Najczęściej jest ono utożsamiane z dezorganizacją, chaosem, rozpadem organizacji wynikającym z braku skutecznego systemu planowania i kontroli, brakiem wystarczających zasobów, ignorowaniem zasad i reguł jeszcze funkcjonujących w organizacji.

Najczęstszą formą przeciwdziałania anarchii w organizacji jest wprowadzanie dyrektywnego stylu kierowania i biurokracji.

Bibliografia


At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła