System ekspercki

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:35, 12 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

System ekspercki (ES) jest zbiorem programów komputerowych wykorzystujących bazy wiedzy, modele wiedzy i procedury (reguły) wnioskowania w celu rozwiązywania problemów. Wiedza jest w nich zapisana w postaci faktów i reguł wnioskowania. System ekspertowy odzwierciedla procesy podejmowania decyzji przez człowieka - eksperta.

Zakłada on wspomaganie rozwiązywania problemów, które funkcjonują w danej dziedzinie, na zasadzie podobnej do działania ludzkiego mózgu [Kiełtyka L. 2013].

Do rozwiązań proceduralnych, które wykorzystują systemy eksperckie, należą [Kiełtyka L. 2013]:

 • "systemy agentowe;
 • agenty programowe;
 • formy eksploracji danych;
 • programy wspomagające twórcze myślenie;
 • ontologie używane do systematyzowania wiedzy".

TL;DR

System ekspercki to zbiór programów komputerowych wykorzystujących bazę wiedzy, modele i procedury wnioskowania w celu rozwiązywania problemów. Wyróżniają się trzy cechy charakterystyczne: baza wiedzy, procedury wnioskujące i zdolność do poszerzania wiedzy. Systemy eksperckie mają specjalistyczną budowę i znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak medycyna, inżynieria czy zarządzanie. Mają wiele zalet, takich jak praca bez zakłóceń, dostępność 24/7, możliwość uzyskania wielu rozwiązań jednocześnie czy redukcja kosztów.

Cechy charakterystyczne

Wskazuje się trzy podstawowe cechy, które charakteryzują systemy eksperckie [Trajer J., Paszek A., Iwan S. 2012]:

 • bazy wiedzy, które pozyskuje się od ekspertów lub zespołów eksperckich za pomocą metod, a także narzędzi obejmujących zakres inżynierii wiedzy;
 • procedury wnioskujące, które najczęściej działają na bazie wnioskowania symbolicznego - odzwierciedlają one sposób, w jaki wnioskuje człowiek;
 • zdolność do poszerzania wiedzy, którą wcześniej otrzymano od ekspertów, "w wyniku analizy efektów decyzji podejmowanych przez system w przyszłości i wprowadzania ich do odpowiedniego miejsca w bazie wiedzy".

Struktura

W strukturze systemów eksperckich możemy wyróżnić sześć podstawowych elementów [Grzelańczyk P. 2012]:

 • "baza wiedzy (np. zbiór reguł);
 • baza danych (np. dane o obiekcie, wyniki pomiarów, hipotez);
 • procedury wnioskowania - maszyna wnioskująca;
 • procedury objaśniania - objaśniają strategię wnioskowania;
 • procedury sterowania dialogiem - procedury wejścia/wyjścia umożliwiają formułowanie zadań przez program;
 • procedury umożliwiające rozszerzenie oraz modyfikację wiedzy - pozyskiwanie wiedzy".

Systemy zawierające bazy danych, które nie są połączone z innymi modułami, nazywamy "systemami opartymi na bazie wiedzy". Wykorzystuje się je do wspomagania procesu podejmowania decyzji. Choć systemy eksperckie wykorzystują bazy wiedzy to należy pamiętać, że nie każdy system z osobną bazą można nazwać systemem eksperckim, np. gry [Grzelańczyk P. 2012].

Funkcje

Tworzenie systemu ekspertowego wymaga współpracy informatyków i ekspertów w danej dziedzinie. Do podstawowych funkcji systemów ekspertowych należą: interpretacja danych, przewidywanie konsekwencji decyzji, diagnostyka, zalecenie działań naprawczych, projektowanie rozwiązań, monitoring, sterowanie zachowaniem systemu, uczenie - przechowywanie i wykorzystywanie nabywanej wiedzy.

Aby zrealizować te funkcje, systemy eksperckie muszą posiadać specjalistyczną budowę. To właśnie ona znacząco wyróżnia je od systemów konwencjonalnych. Takimi wyróżnikami są: "sposoby reprezentacji wiedzy, zastosowanie odmiennych metod rozwiązywania problemów (...), oddzielenie w systemie podsystemów wiedzy do wnioskowania i kontroli" [Grzelańczyk P. 2012].

Ograniczenia

Zastosowania systemów ekspertowych ograniczają się jednak do specyficznego zestawu problemów i uwarunkowane jest następującymi ograniczeniami [J. Kisielnicki, H. Sroka 1999]:

 • decyzja musi zależeć od dobrze zdefiniowanego zbioru zmiennych;
 • wartości, jakie przyjmują te zmienne muszą być znane;
 • musi być znana zależność, jaką wywierają poszczególne zmienne na decyzję;
 • problem musi mieć rozwiązania, które można zdefiniować na początku;
 • logika wnioskowania jest z góry określona;
 • ekspert jest w stanie wyartykułować sposób rozwiązania problemu.

Zastosowania

Systemy eksperckie stosowane są w wielu dziedzinach życia: od medycyny, inżynierii materiałowej po zastosowania wojskowe i wywiadowcze. W zarządzaniu systemy ekspertowe znalazły zastosowanie przede wszystkim w obszarze bankowości i ubezpieczeń, ale powoli wkraczają również w inne branże i obszary zastosowań. Wybrane możliwe zastosowania systemów eksperckich to:

Zalety

Do zalet systemów eksperckich należą [Grzelańczyk P. 2012]:

 • praca bez zakłóceń nawet w kryzysowych sytuacjach, które mogłyby negatywnie wpływać na pracę eksperta;
 • może być dostępny 24h/dobę na wielu komputerach;
 • pozwala na uzyskanie kilku alternatywnych rozwiązań w tym samym czasie;
 • udostępnia wyjaśnienia zrozumiałe dla użytkownika;
 • pozwala na zredukowanie kosztów, ponieważ koszt porady udzielonej przez system ekspercki jest znacznie niższy niż koszt porady udzielonej przez eksperta;
 • system udziela odpowiedzi na pytanie szybciej niż ekspert;
 • system może być używany nawet w miejscu, które jest niebezpieczne dla człowieka;
 • umożliwia modyfikację bazy wiedzy;
 • pozwala na konstruowanie systemów bez wiedzy dziedziczonej;
 • istnieje możliwość umieszczenia w jednym systemie wiedzy, która pochodzi od wielu osób;
 • umożliwia otrzymanie ogólnej ekspertyzy;
 • zmniejsza ryzyko popełnienia błędu;
 • umożliwia analizę dużej ilości danych;
 • pozwala na tworzenie, a także archiwizowanie raportów.


System eksperckiartykuły polecane
Systemy wspomagania decyzjiCykl życia systemu informatycznegoSystemy ekspertoweAnaliza danychSystem zarządzania przebiegiem procesówAktualizacja oprogramowaniaBig dataInżynieria oprogramowaniaModele procesów decyzyjnych

Bibliografia

 • Charchalis A. (2012), Zastosowanie systemu eksperckiego do diagnozy wysokoprężnych silników okrętowych, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 1
 • Grzelańczyk P. (2012), Systemy eksperckie w diagnostyce środków transportu, Logistyka, nr 3
 • Kiełtyka L. (2013), Wykorzystanie systemów eksperckich w zarządzaniu wiedzą, Organizacja i Zarządzanie, nr 53
 • Kisielnicki J., Sroka H. (1999), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa
 • Trajer J., Paszek A., Iwan S. (2012), Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak, Kinga Kosecka