Real time enterprise

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:04, 30 lis 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)

Koncepcja RTE (ang. Real Time Enterprise) - czyli przedsiębiorstwo działające (reagujące) w czasie rzeczywistym. Jest to odwołanie do takich modeli, jak konkurencja doskonała, czyli rynku, gdzie przedsiębiorstwa mają doskonałą informację, zdobywają po kosztach zerowych, i rozprzestrzenia się ona w czasie zerowym. Te założenia funkcjonowania tego rynku były podtrzymywane przez długi czas głównie z chęci zbudowania przejrzystych modeli ekonomicznych. Koncepcja kształtuje funkcjonalne rozwiązania i doprowadza do wyboru ich właściwych wariantów.[1] W systemie zarządzania łańcuchem produkcji stanowi ona osiągnięcie XXI wieku, do którego nie doszłoby, gdyby nie stały przepływ informacji. Jest to technologia mająca na celu umożliwienie firmie działania "w tej chwili", dzięki stałemu przepływowi informacji. Rozwój i charakter omawianego sektora determinuje zatem intensyfikację poszukiwań możliwości umacniania pozycji rynkowej przez przedsiębiorstwa w każdym obszarze[2]

Definicja RTE wg Gartnera "Przedsiębiorstwo działające w czasie rzeczywistym konkuruje przez wykorzystanie bieżących informacji do stopniowego eliminowania opóźnień decyzji kierowniczych i wykonywania kluczowych procesów biznesowych".[3]

TL;DR

Koncepcja przedsiębiorstwa działającego w czasie rzeczywistym (RTE) opiera się na wykorzystaniu bieżących informacji do eliminowania opóźnień decyzji i wykonywania kluczowych procesów biznesowych. Sukces RTE polega na poprawie skuteczności modelu biznesowego i skracaniu czasu procesów biznesowych. Porażka RTE wynika z częstych zmian organizacyjnych i braku wiary w skuteczność nowych rozwiązań. 10 cyklonów RTE to dziesięć kluczowych działań, które przekształcają kapitał, kreują strategie, generują reakcje, wykorzystują informacje i wpływają na wartości organizacji.

Sukces RTE

Sukces kreatywności RTE w pierwszym zakresie poprawia w przedsiębiorstwach skuteczność modelu biznesowego, który prowadzi do opracowania i zaakceptowania kształtu kreatywnego systemu pracy urządzeń. RTE stanowi wówczas osnowę dla przyśpieszenia strategicznego dotychczas wykonywanych zadań operacyjnych. Swą skuteczność ten model kreowania biznesu zawdzięcza w większej części funkcjonowaniu w nowym, bardzo zmiennym, lecz z reguły zawsze mocno kreatywnym otoczeniu społecznym i dotyczy głównie procesu efektywnego wykorzystania wiedzy personelu, dostępnych zasileń, trendów w zakupach i sprzedaży jest związana z przyśpieszeniem działania przedsiębiorstwa. Jest to stan, w którym organizacja konkuruje na rynku bardziej efektywnie poprzez skracanie czasu krytycznych (głównych, najważniejszych) procesów biznesowych.

Według K.W. Krupy "aktualnie spektakularny sukces biznesowy modelu RTE jest wyraźnie rejestrowany w rozwiązaniach menedżerskich w korporacjach aktywnych na globalnym rynku, np. BWI, SONY, Wal-Mart. Jednak niezależne zmiany w kształcie organizacyjnym biznesu spowodowane przez RTE są obecnie najbardziej widoczne w przedsiębiorstwach spedycyjnych. Dotyczy to głównie stargetowego działania zarządu a także definiowania kreatywnych strategii i procedur wykonawczych. Obserwacja ta prawdopodobnie objaśnia dlaczego niektóre przedsiębiorstwa osiągnęły największe rezultaty w efekcie inwestycji w nowe technologie.W wariancie gdy technologie są używane do zdalnej automatycznej transmisji danych i informacji, to model decyzyjny RTE zazwyczaj skutecznie wspomaga pokonanie konkurencji. Jednak w przypadku wzrostu tempa i znaczenia siły działań konkurencji, wszystkie własne wybory handlowe należy bardzo szybko i profesjonalnie analizować wykorzystując odpowiednie instrumenty i narzędzia, szczególnie inteligentne".[4]

Porażka RTE

Porażka modelu RTE natomiast powstaje zazwyczaj z powodu częstych zmian organizacyjnych (chaosu organizacyjnego) i braku wiary w skuteczność nowych propozycji rozwiązań. Efektywny model RTE jest szczególnie widoczny w wirtualnych przedsiębiorstwach typu e-Bay oraz f-Bay lub mocno innowacyjnych obszarach, np. klasy Bangalore[5]

10 cyklonów RTE

 • Przekształcaj kapitał finansowy w kompetencje organizacji.
 • Kreuj nowe strategie biznesowe stymulowane czynnikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi.
 • Zmieniaj idee w rzeczywiste produkty i usługi.
 • Generuj efektywne reakcje na zagrożenia zewnętrzne firmy.
 • Wyznaczaj cele organizacji dla: ludzi, kultury, umiejętności, organizacji i zmiany struktury pracy.
 • Wykorzystuj informację (raporty, analizy, dane) w działaniu.
 • Zamawiaj i płać: kontroluj łańcuchy dostaw, dokonuj selekcji dostawców.
 • Sprzedawaj i inkasuj gotówkę: skracaj cykle rozliczeniowe.
 • Wyznaczaj wartości wewnętrzne, dbaj o procesy planowania, alokacji zasobów, użycia aktywów.
 • Kreuj popyt na usługi, dbaj o taktykę marketingu, pozyskiwania klientów, kampanii promocyjnych[6]


Real time enterpriseartykuły polecane
Rozwój przez restrukturyzacjęRozwój przedsiębiorstwaRodzaje restrukturyzacjiSystem zarządzania wiedząStrategiczne zarządzanie zasobami ludzkimiOrganizacja inteligentnaKoncepcje zarządzaniaTime Based PlanningE-logistyka

Przypisy

 1. T.Galewski 2012, s.2-3
 2. B. Mróz-Gorgoń, R. Brajer-Marczak, s.2
 3. T.Teluk 2004, s.13
 4. K.W.Krupa 2012, s.13
 5. K.W.Krupa 2012, s.13
 6. T.Teluk 2004, s.14

Bibliografia

 • Galewski T. (2012). Bariery informacyjne w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie i Finanse", nr 1
 • Krupa K.W. (2012). Narzędzia otwartej ekonomii - kapitał intelektualny, RTE oraz coaching (zarys wybranych poglądów i wyniki badań), "Prace Komisji Geografii Przemysłu", nr 19
 • Mróz-Gorgoń B., Brajer-Marczak R. (2015), Proces przyjęcia dostawy a obsługa klienta - przykład branży odzieżowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 41
 • Teluk T. (2004), Przedsiębiorstwo działające w czasie rzeczywistym (Real-Time Enterprise), IT w firmie, nr 1


Autor: Aleksandra Kotapka